Previous
Next

rom for hele deg

Et samtalerom kan være et fristed hvor du blir rommet og tør snakke om livet slik det egentlig er. Heledeg er et frittstående, privat samtaletilbud ved Bergithe Torp Bø. Jeg er å finne på Samtalesenteret på gjestebrygga i Grimstad. Et sted hvor du kan komme med hele deg, bli bevisst dine ressurser og utrustet til oppgavene som ligger forand deg.
Vi mennesker har et grunnleggende behov for felleskap med hverandre. Vi trenger noen å dele livet med når vi opplever noe godt eller når det har intruffet noe spesielt utfordrende. I møte med andre blir det tydeligere for oss selv hvem vi er og hva som betyr noe for oss. Det er et ordspråk som sier ”Likesom ansikt speiler seg mot ansikt i vannet, slik finner det ene menneske sitt hjerte igjen hos det andre.” (Ordspråkene 27:19). I perioder av livet kan være godt å snakke med en som står utenfor hverdagen. Gjennom en samtale hos meg kan du bli mer bevisst dine erfaringer og muligheter. Du kan tilegne deg ferdigheter som gjør det enklere å finne roen når det stormer, eller vinne nytt håp for livet som kommer.

Jeg tilbyr samtaler på nett eller i Grimstad; ved Samtalesenteret ved Gjestebrygga. I disse lokalene finner du også Lisanne Prinz som driver firmaet Lowise og Grace Torsøe Johansen som driver Ord Underveis. Vi har alle videreutdanning fra International Pshycotherapy Shool In Christian Culture. Jeg er fortsatt elev og går nå tredje året. Utdannelsen utruster elever til å være en støtte for mennesker som har opplevd ulike former for maktmisbruk og som har tilhørt en kristen kultur. Tidligere er jeg utdannet faglærer i kunst og håndverk med master i psykisk helsearbeid og videreutdanning i kristen sjelesorg og veiledningspedagogikk. .

Første time hos meg er uforpliktende og gratis. Den brukes til å bli litt kjent, avklare hva jeg har å tilby i den konkrete situasjonen og eventuelt lage en plan for videre samtaler. Du er også velkommen til å ta kontakt om du ønsker hjelp til å finne en annen sjelesørger i nærområdet eller på nett. For å gi en pekepinn på hva du kan etterspørre i en time hos meg, har jeg laget lenker til beskrivelser av ulike samtaletilbud nederst på denne siden. Det betyr ikke at du må velge en av disse, din situasjon vil være unik og trenger ikke å passe inn i en boks.

omsorg for sjelen

En samtale om livet slik det oppleves for deg. I kristen sjelesorg er det rom for å snakke om tro, tvil eller lengselen etter Den Fullkomne Kjærligheten.
Click Here

snakk om bilder

En samtale hvor du får tilgang til male eller tegne-utstyr slik at du kan utrykke deg både med ord, farger og symboler.
Click Here

å nøste opp flokene

En samtale hvor du kan sortere tanker og følelser, blir bevisst dine ressurser eller oppdager nye muligheter.

Click Here