om Heledeg

Previous
Next

rom for hele deg

Et samtalerom kan være et fristed hvor du kan være deg selv og snakke om livet slik det egentlig er. Heledeg er navnet på et privat, frittstående samtaletilbud drevet av Bergithe Torp Bø.

Gjennom heledeg ønsker jeg å spre kunnskap og tilby livgivende samtaler. Ved å reflektere over livet kan du oppdage nye muligheter og få bedre kontakt med evnene du bærer med deg. En time hos meg er ofte praktisk og ressursorientert. Jeg tilrettelegger slik at du kan dra nytte av konkreter som tegnesaker, naturelementer eller terapeutisk teori i oppgaveform. Mange opplever at en god samtale gir nytt mot, mindre stress og økt motivasjon til hverdagens oppgaver.
Jeg tilbyr samtaler på Samtalesenteret ved Gjestebrygga i grimstad. I disse lokalene finner du også Lisanne Prinz som driver firmaet Lowise og Grace Torsøe Johansen som driver Ord Underveis. Vi har alle videreutdanning fra International Pshycotherapy Shool In Christian Culture. Utdannelsen utruster elever til å være en støtte for mennesker som har vært i utfordrende relasjoner hvor de er utsatt for krekelser eller maktmisbruk. Tidligere har jeg studert pedagogikk og undervist som ungdommer i kunst og håndverk. Ellers har jeg en master i psykisk helsearbeid og studier innen kristen sjelesorg og veiledningspedagogikk.

Vi mennesker har et grunnleggende behov for felleskap med hverandre. Vi trenger noen å dele livet med når vi opplever noe godt eller når det har intruffet noe spesielt utfordrende. I møte med andre blir det tydeligere for oss selv hvem vi er og hva som betyr noe for oss. Det er et ordspråk som sier ”Likesom ansikt speiler seg mot ansikt i vannet, slik finner det ene menneske sitt hjerte igjen hos det andre.” (Ordspråkene 27:19). I perioder av livet kan være godt å snakke med en som står utenfor hverdagen. Jeg ønsker å gi deg muligheten til å bli sett og lyttet til, slik at du bli bevisst dine erfaringer, vaner og muligheter. Her kan du komme styrke selvfølelsen, finne deg selv i en overgangsfase eller snakke om det som bekymrer deg.

Første time er uforpliktende og gratis. Den brukes til å bli litt kjent, avklare hva jeg har å tilby i den konkrete situasjonen og eventuelt lage en plan for videre samtaler. Du er også velkommen til å ta kontakt om du ønsker hjelp til å finne en annen sjelesørger i nærområdet eller på nett.

nøste opp flokene

En samtale hvor du kan sortere tanker og følelser, blir bevisst dine ressurser eller oppdager nye muligheter.

snakke med bilder

En samtale hvor du får tilrettelagte oppgaver og utstyr slik at du kan utrykke deg både med ord, farger og symboler.

omsorg for sjelen

En samtale hvor en kan si det som det er. Jeg har et kristent livssyn og er åpen for samtaler om tro, frustrasjon, gode og vonde erfaringer eller en lengsel etter mer fred, rettferdighet, sannhet og frihet.

Vær som liljene opplev nuet

Blogg: Om fortvilelsen og gleden over å være meg. Kan vi finne gleden i bevisst observasjon av det som skjer nå?

På dypet

Blogg: Hvordan et dypdykk i eget følelsesliv kan bli en kilde til ny energi og vågemot.

Praktisk informasjon

Følg linken for å finne informasjon om timebestilling.