Previous
Next

rom for hele deg

Et samtalerom kan være et fristed hvor du kan være deg selv og snakke om livet slik det egentlig er. Heledeg er navnet på et private, frittstående samtaletilbud drevet av Bergithe Torp Bø. Jeg har kompetanse innen veiledning, formidling og helende prosesser. En time hos meg er ofte praktisk og ressursorientert. Samtalerommet mmitt innehoder konkreter som bidrar til visualisering, forståelse og fysiske erfaringer. Jeg har skjema vi kan fylle ut, tegnesaker, stein, foto og tepper. Mange opplever at en god samtale gir nytt mot, frihet fra stress eller energi til viktige arbeidsoppgaver. Mitt engasjement bunner i et ønske om å gi mine besøkene håp og glede over å være seg seg selv der de er.
Vi mennesker har et grunnleggende behov for felleskap med hverandre. Vi trenger noen å dele livet med når vi opplever noe godt eller når det har intruffet noe spesielt utfordrende. I møte med andre blir det tydeligere for oss selv hvem vi er og hva som betyr noe for oss. Det er et ordspråk som sier ”Likesom ansikt speiler seg mot ansikt i vannet, slik finner det ene menneske sitt hjerte igjen hos det andre.” (Ordspråkene 27:19). I perioder av livet kan være godt å snakke med en som står utenfor hverdagen. Gjennom en samtale hos meg kan du bli mer bevisst dine erfaringer og muligheter. Du kan tilegne deg ferdigheter som gjør det enklere å finne roen når det stormer, eller vinne nytt håp for livet som kommer.

Jeg tilbyr samtaler på nett eller i Grimstad; lokalisert i Samtalesenteret ved Gjestebrygga. I disse lokalene finner du også Lisanne Prinz som driver firmaet Lowise og Grace Torsøe Johansen som driver Ord Underveis. Vi har alle videreutdanning fra International Pshycotherapy Shool In Christian Culture. Jeg er fortsatt elev og går nå tredje året. Utdannelsen utruster elever til å være en støtte for mennesker som har opplevd ulike former for maktmisbruk og som har tilhørt en kristen kultur. Tidligere er jeg utdannet faglærer i kunst og håndverk med master i psykisk helsearbeid og videreutdanning i kristen sjelesorg og veiledningspedagogikk.

Første time hos meg er uforpliktende og gratis. Den brukes til å bli litt kjent, avklare hva jeg har å tilby i den konkrete situasjonen og eventuelt lage en plan for videre samtaler. Du er også velkommen til å ta kontakt om du ønsker hjelp til å finne en annen sjelesørger i nærområdet eller på nett. For å gi en pekepinn på hva du kan etterspørre i en time hos meg, har jeg laget lenker til beskrivelser av ulike samtaletilbud nederst på denne siden. Det betyr ikke at du må velge en av disse, din situasjon vil være unik og trenger ikke å passe inn i en boks.