Jeg er ei dame på 39år fra en kreativ familie på landet. For tiden bor jeg i Grimstad sammen med min mann og to barn. Jeg er opptatt av selvutvikling, kommunikkasjon og livets store spørsmmål: Hva som gjør mennesker trygge, modige og tilfreds med livet? Hva betyr det at sannheten setter oss fri? På livsveien har jeg vandret mellom ulike studier og jobber relatert til veiledning og formidling. Jeg er utdannet faglærer i kunst og håndverk med master i psykisk helsearbeid og videreutdanning i kristen sjelesorg og veiledningspedagogikk. I år går jeg tredje året på International Pshycotherapy Shool In Christian Culture.

Et normalt liv har sine oppturer og nedoverbakker. Av ulike grunner kan det noen ganger oppleves aktuelt å sette av tid til selvutvikling og refleksjon. I ordspråkene 27:19 står det: ”Likesom ansikt speiler seg mot ansikt i vannet, slik finner det ene menneske sitt hjerte igjen hos det andre.” Når vi blir speilet av et annet menneske, er det ofte lettere å bli klar over hvem vi er og hva vi føler. Jeg tror mennesket har et grunnleggende behov for å dele opplevelser med andre, bli sett og anerkjent. Jeg ønsker å være der for deg når du trenger en å snakke med. Derfor startet jeg i 2020 mitt eget foretak som tilbyr et fristed hvor du kan komme med hele deg. Dette finner noen ganger sted via internett, andre ganger møter jeg mennesker på Samtalesenteret på gjestebrygga i Grimstad. Her samarbeider jeg med Lisanne Prinz som driver firmaet Lowise og Grace Torsøe Johansen som driver Ord Underveis.

Jeg ser på mennesket som en helhet hvor kropp, følelser og tanker påvirker hverandre. De tingene vi gjør og menneskene vi treffer påvirker hvordan vi har det. Å være i relasjon til oss selv og verden utenfor er en del av den åndelige dimensjonen med mennesket. Vi dekker våre åndelige behov og lengsler i møte med Skaperen eller skaperverket. For mange er naturen en oase hvor de kjenner at de er en del av noe større. Andre opplever at ulike former for kunst; litteratur, musikk eller bilder setter dem i kontakt med nye dybder av seg selv. Vi trenger også å være i relasjon til andre mennesker, Gud eller oss selv.

Det er spennende å utforske hvordan vi kommuniserer med hverandre. Kroppspråket vårt sies å være viktigere enn ordene vi velger. Gjennom sansene tolker og oppfatter verden og selv. Jeg er opptatt av å tilrettelegge slik at sansene kan komme oss til hjelp når vi reflekterer over livet. Det kan innebære at vi benytter konkrete objekter eller arbeider med farger og symboler. Med utgangspunkt i sanseintrykk kan vi lytte til følelsene og det de har å formidle om våre verdier, ønsker og behov.

Å være mennesker innebærer at en er sårbar, begrenset og avhengige av andre. Noen som får for lite av det de trenger, andre blir utsatt for noe som såret dem. For å hele deg etter slike skader trenger du trygge relasjoner og gode venner. I slike relasjoner opplever vi å bety noe for andre og at andre betyr noe for oss. I perioder kan det i tillegg være godt å være i en relasjon hvor en kan tenke fullt og helt på egne behov. Tilbudet fra Heledeg er ment å være slik. Ved å sette av tid for en prat, gir du deg selv mulighet til å bli sett og rommet. Du er velkommen til å ta kontakt dersom du ønsker å vite mer. Første time er uforpliktende og gratis.

Noen kunder syntes det er spennende å jobbe utforskende med farger og former. Etter intuitivt arbeid kan vi betrakte bildene på avstand, gi det tittel og snakke om det du sanser i møte med det du ser.
Lokalene har et kunstrom med mulighet til å arbeide kreativt med tegning og maling. Det er ikke tid til å jobbe med tidkrevende kunst, men enkle øvelser kan skape et spennende utgagnspunkt for refleksjon.