En å snakke med?

Mange har opplevd at det i perioder av livet er godt å få støtte fra et menneske som står utenfor hverdangslivet. I en slik situasjon er det nødvendig å kjenne at en blir rommet og ivaretatt. Tryggheten en kjenner på kan avhenge av personlig ressonans eller den andres kompetanse. Heledeg drives av meg, Bergithe Torp Bø. Jeg er utdannet pedagog, veileder, psykisk helsearbeider og studerer integrativ psykoterapi. Gjennom heledeg tilbyr jeg selv samtaler, men jeg ønsker også å være en kanal som kan hjelpe deg å få kontakt med andre mennesker som har kompetanse til dette. På hjemmesiden min finner du også informasjon om andre tilbud i området rundt Grimstad. Hvis du er usikker på hva som passer for deg er du velkommen til å henvende deg med dine spørsmål, så ser jeg hva jeg kan hjelpe deg med. Send mail til: post@heledeg.net eller sms til: 46 96 16 48.
"Følgesvenn", malt av Bergithe Torp Bø