Oppstartstilbud

Har du lyst til å teste ut om det å prate med noen over tid kan gjøre en forskjell i hverdagen? I forbindelse med oppstart av eget firma, tilbyr jeg nå 10 samtaler for kr. 3 000.

I perioder av livet kan være godt å dele livet med en som står utenfor hverdagen. Noen ganger bare et par timer, andre ganger over lengre tid. Å bli sett og forstått kan gjøre en stor forskjell for mennesker som har gjennomlevd overveldende situasjoner. Vårt nervesystem blir påvirket av våre erfaringer. Det kan få negative konsekvenser dersom vi kommer i situasjoner hvor vi opplever oss maktesløse. Det vil også påvirke oss om våre ønsker og behov har blir oversett over tid.

Jeg tror vi mennesker er åndelige. Det vil si at vi har et grunnleggende behov for å være i relasjon til Skaperen og hans skaperverk. Vi blir til den vi er i møte med hverandre, oss selv, naturen og ulike former for kunst. Det vi omgir oss med påvirker systemet inni oss. Samtaleterapi kan gjøre deg mer bevisst hva du bruker tiden på, hva som gjør deg godt og hva du kan gjøre om du blir urolig. Nervesystemet kan for eksempel beroliges av at du gir deg selv rom for å bli sett, bekreftet, utfordret og utrustet til å se verden med nye øyne.

Første time hos meg er gratis og uforpliktende. Da lager vi en plan og avklarer om dette er noe du ønsker å prøve ut. Etter dette er prisen kr.500 per 60min. I pakketilbudet på 10 samtaler er den første, og de tre siste timene gratis. Du kan når som helst avslutte prosessen. Jeg har taushetsplikt, men vil diskutere din case anonymt med min veileder mellom timene. Ta kontakt på mail: post@heledeg.net eller sms 46 96 16 48.