Han som bærer

Noen ganger lukker jeg øynene og fornemmer at jeg sitter på skuldrene til min Himmelske Far. Det pleier å fylle meg med en vidunderlig kombinasjon av fryd og fred. Jeg forestiller meg at mitt hjerte får en ressonans; en gjenklang i Hans. Og: det beste er opplevelsen av at Han som bærer er umåtelig stolt over at jeg sitter der. Han liksom strutter av begeistring over at jeg vil sitte der og at Han får æren av å bære meg.

å dyrke tanker som gir hvile

De fleste kjenner seg noen ganger små og alene. Det kan ha sammenheng med situasjonen vi er i og våre erfaringer fra lignende situasjoner. Hjernen og nervesystemet vårt tolker situasjoner på bakgrunn av våre erfaringer. Jeg syntes det er fantastisk at vi har mulighet til å påvirke hvilke signaler nervesystemet skal sende. I vanskelige sitasjoner kan jeg velge å tenke på noe som beroliger meg. Det demper fryktresponsen og klarner tankene.

Noen ganger hjelper det meg å lukke øynene og forestille meg at jeg sitter på skuldrene til en som elsker meg. Jeg er heldig, og har opplevd å sitte på skuldrene til en Far som beundret meg. Kanskje er det det som gjør at jeg som voksen lett kan hente tilbake fornemmelsen av å sitte der. Gode minner kan vi dyrke så de får vokse og utvikle sterke nettverk i tankene våre. Selv om jeg er voksen kan jeg gjerne tenke meg å få sitte på noens skuldre innimellom. Jeg har funnet ut det står i Bibelen at Gud er en god far som alltid går med oss. Derfor ser jeg i dag for meg at jeg sitter på Hans skuldre. Det gir meg hvile og ny kraft selv om det skjer i min forestillingsevne.

En far som fryder seg over oss

Etter hvert som vi vokser ut av barnevogna må vi møte livets utfordringer mer og mer på egenhånd. Trygge barn opplever frihet til å utforske verden. De har foreldre som beundrer dem, gir støtte når det trengs, men gleder seg over at de går sine egne veier og utforsker verden. Annerkjennelsen gjør at vi verdsetter oss selv med de instinnktene vi har. Kjærligheten setter oss fri til å lytte til magefølelsen og tro på oss selv. Alle foreldre er mennesker med begrensninger. Vi må akseptere at våre foreldres er uperfekte. Det kan oppleves lettere om en kjenner på støtte fra andre. For eksempel en Himmelsk god Far. Jeg ser for meg at Han beundrer hvert eneste menneske og jubler over oss med fryd!

han bærer også de andre

Jesaja har skildret Gud som Ham som bærer. De som har skrevet om Gud har gitt ham mange navn og karakteristikker. For eksempel er Han Lys, Liv og Sannheten. Teo van der Veele har lært meg at vi kan bli kjent med Gud ved å rette fokus mot hans mange karaktertrekk. Når jeg ber spør jeg derfor: «Gud, hvem er du for meg i dag?» Deretter kjenner jeg etter og blir bevisst hva jeg trenger der jeg er i livet. Noen ganger tar det lang tid før jeg får helt tak i hva det vil si for meg at Han er den Han er.

I en periode av livet var jeg til stadighet opptatt av at Gud er Prince of Peace. Etter at jeg hadde grunnet over dette noen dager delte jeg dette med en terapeut. Hun spurte om jeg ønsket at hun bad enkelt og kort om at jeg skulle få oppleve at Han var Fredsfyrsten i mitt liv. Da ble det visuelt for meg hva det vil si at han er Allmektig. Jeg fikk en fornemmelse av at Han er som en Mektig Hærfører som står ved min høyre side. Det betyr at jeg kan gi litt slipp på lederrollen og kontrollbehovet mitt. Han tar et overordnet ansvar. Ikke bare for meg, han bærer også de rundt meg. I tillegg inviterer meg til å legge fra meg min skyld og skam for alt jeg ikke får til. Dette har hjulpet meg å senke skuldrene. Det roer nervesystemet. Bibelen sier at Sannheten skal sette oss fri. For meg finnes det frihet i å glede seg over å være den jeg er skapt som og finne hvile i min rolle som menneske. Jeg er langt fra perfekt, det er det bare Gud som er, likevel er jeg elskbar.

om heledeg

Heledeg er et samtaletilbud ved Bergithe Torp Bø, lokalisert i Samtalesenteret ved gjestebrygga i Grimstad.

Blogg

Har du lyst til å lese flere av mine refleksjoner?
Kilder:

Jesaja 46:4 «Jeg løfter, jeg bærer, jeg berger.»

Jesus, «Sannheten skal sette dere fri», sitert av Johannes 8,31b–32

Sefajna 3.17 «Han jubler over deg med fryd».

Modum Bad (2017) Tilbake til Nåtid. En manual for håndtering av traumereaksjoner. Oslo: Kopinor

Teo Van der Weele, (1995). From Shame To Peace – Counselling and Caring for the Sexually Abused. Dordrecht:Importantia Publishing