fbpx
Hopp til innholdet

Han som bærer

Å tro på Jesus er å tro på Han som bærer. Troen på en Allmektig Skaper kan hjelpe mennesket å falle til ro. Det finnes en som holder hele verden i sin hånd, en som ser alt og elsker ubetinget. Vi mennersker derimot er sårbare, begreset og avhengige. Det finnes en hvile i å forsone oss med vår menneskelighet, våge å være den vi er i egen kropp og hvile i at det er en som bærer gjennom alle ting.

å bli båret

For mange er Guds nåde noe de tror på med hode og lengter etter å forstå. En kan tro på Han som bærer uten å føle seg båret. Det er ofte frustrerende. Vi trenger at det er samsvar mellom tanker, følelser og kroppens fornemmelser. Det er ubehagelig når vi ikke føler det vi tenker at vi burde. Mange velge bort ideen om en god Gud fordi det ikke oppleves som om han finnes.

Hvis en tror på Han som bærer, kan en jobbe mot å forstå hva det innebærer og erfare det kroppslig og emosjonelt. En kan lære kroppen å kjenne seg elsket, rommet, verdsatt eller båret. Troen på en Nådig Frelser gjør at vi kan kjenne oss ubetinget elsket. Du kan fortelle kroppen din at du kan stole på Han som bærer deg. For eksempel ved å la kroppen synke sammen og hvile i stolen du sitter på.

Han som bærer fryder seg over deg

Trygge barn har foreldre som beundrer dem. De gir støtte når det trengs men gleder seg også når de går sine egne veier og utforsker verden. Annerkjennelsen gjør at vi verdsetter oss selv med de instinnktene vi har. Kjærligheten setter oss fri til å lytte til magefølelsen og tro på oss selv.

Det er menneskelig å komme til kort. Alle foreldre feiler mer eller mindre i å være et godt bilde på hvem Gud er. Vanskelige erfaringer med andre sårer oss og svekker vår tillit til at det finnes En Himmels Far som ser oss. Erfaringer med begrensede mennesker gjør det vanskelig å tro på Han som bærer, beundrer og jubler over sitt skaperverk. Samtaleterapi handler om å gjenopprette en trygg kjerneoverbevisning om at du er elskbar og høyt verdsatt sånn som du er.

1) Sett deg i en stol med begge bena i bakken.

2) Fortell deg selv at det er lov å gi slipp på spenninger.

3) Observer hva du sanser: Er stolen varm eller kald? Hard eller myk? Er materialet glatt eller ruflete?

3) Beskriv nøyaktig hvor på kroppen stolen treffer deg.

4) Er det støtte i ryggen? Er stolen sterk nok til å bære deg?

5) Om du vil kan du minne deg selv om at det er en som bærer stolen og Hele verden.

la kroppen synke ned i stolen

Vi er født med evnen til å hengi oss til tyngdekraften og slappe av. Når vi blir grepet av angst og uro kjennes det derimot som om vi letter fra stolen. Da er det vanskelig å sitte stille og synke ned i stolen.

Evnen til roe ned kroppen kan trenes opp. Du kan bygge nervebaner slik at det stadig blir lettere å roe deg ned. Hvis du gjør denne øvelsen daglig vil du etterhvet oppleve det lettere å falle til ro og være tilstede i egen kropp.

kroppen reagerer på tankene dine

Tankene dine påvirker kroppen. Når du tenker på noe ubehagelig blir du urolig. Når du tenker på et beroliggende sted slapper du av. Du kan bruke forestillingsevnen for å roe deg ned. Du kan tenke på noe du har opplevd og gjennoppleve hendelsen. Det kan være mye helbredelse i å dyrke minner om situasjoner hvor du følte deg vel. En kan også finne roen ved å inbille seg at en svever på en rosa sky. Noen liker å tenke at de er som en kylling under noens vinge hvor de kan kjenne varmen fra en som er større.

å sitte på skuldrene til han som bærer

Noen ganger lukker jeg øynene og fornemmer at jeg sitter på skuldrene til min Himmelske Far. Jeg forestiller meg at mitt hjerte får en ressonans; en gjenklang i Hans. Også forestiller jeg meg at Han som bærer er umåtelig stolt over at jeg sitter der. Han liksom strutter av stolhet over at jeg vil sitte der og at Han får æren av å bære meg.

Kilder:

Jesaja 46:4 «Jeg løfter, jeg bærer, jeg berger.»

Jesus, «Sannheten skal sette dere fri», sitert av Johannes 8,31b–32

Sefajna 3.17 «Han jubler over deg med fryd».

Modum Bad (2017) Tilbake til Nåtid. En manual for håndtering av traumereaksjoner. Oslo: Kopinor

Teo Van der Weele, (1995). From Shame To Peace – Counselling and Caring for the Sexually Abused. Dordrecht:Importantia Publishing
Stikkord: