Han som bærer

Noen ganger lukker jeg øynene og fornemmer at jeg sitter på skuldrene til min Himmelske Far. Jeg forestiller meg at mitt hjerte får en ressonans; en gjenklang i Hans. Også forestiller jeg meg at Han som bærer er umåtelig stolt over at jeg sitter der. Han liksom strutter av stolhet over at jeg vil sitte der og at Han får æren av å bære meg.

å dyrke tanker som gir gode følelser i kroppen

De fleste kjenner seg noen ganger små og alene. Det kan ha sammenheng med situasjonen de er i. Hjernen og nervesystemet vårt tolker nåtiden på bakgrunn av våre erfaringer. Likevel sies det at vi har mulighet til å påvirke hvilke signaler nervesystemet skal sende. I vanskelige sitasjoner kan jeg velge å tenke på noe som beroliger meg. Det demper fryktresponsen og klarner tankene.

Noen ganger hjelper det meg å lukke øynene og forestille meg at jeg sitter på skuldrene til en som elsker meg. Jeg er heldig, og har opplevd å sitte på skuldrene til en Far som beundret meg. Kanskje er det det som gjør at jeg som voksen lett kan forestille meg at jeg sitter på skulrene til min Himmelske Far. Gode minner kan dyrkes så de får vokse og utvikle sterke nettverk i tankene våre. Vi kan også forestille oss at vi er steder vi aldri har vært. For eksempel kan vi inbille oss at vi svever på en rosa sky eller kryper under et par vinger og kjenner varmen fra en som beskytter oss.

En far som fryder seg over oss

Dersom Gud er en god far som oppfordrer meg til å gå inn i rollen som hans barn, så ønsker jeg å forstå hva det vil si! Ikke bare med hodet, men med kroppen også. Trygge barn har foreldre som beundrer dem, gir støtte når det trengs men gleder seg over at de går sine egne veier og utforsker verden. Annerkjennelsen gjør at vi verdsetter oss selv med de instinnktene vi har. Kjærligheten setter oss fri til å lytte til magefølelsen og tro på oss selv. Desverre er alle foreldre er mennesker med begrensninger. Noen ganger misforstår de, andre ganger har de ikke mer å gi. Som kristen kan jeg velge å dyrke opplevelsen av å bli støttet av en Himmelsk god Far. En som beundrer hvert eneste menneske og jubler over meg med fryd!

han bærer også de andre

Jesaja har skildret Gud som Ham som bærer. De som har skrevet om Gud har gitt ham mange navn og karakteristikker. For eksempel er Han Lys, Liv og Sannheten. Teo van der Veele har lært meg at vi kan bli kjent med Gud ved å rette fokus mot hans mange karaktertrekk. Når jeg ber spør jeg derfor: «Gud, hvem er du for meg i dag?» Deretter kjenner jeg etter og blir bevisst hva jeg trenger der jeg er i livet.

I en periode var jeg til stadighet opptatt av at Gud er Prince of Peace. Etter at jeg hadde grunnet over dette noen dager delte jeg det med en terapeut. Hun spurte om jeg ønsket at hun skulle velsigne meg med freden fra han som er Prince of peace . Da så jeg for meg Han er som en Mektig Hærfører ved min høyre side. For meg betyr det at han tar et overordnet lederansvar for mine omgivelser, og jeg kan gi fra meg litt av mitt behov for kontroll. Han bærer ikke bare meg, han bærer også de rundt meg. I tillegg inviterer han meg til å legge fra meg min skyld og skam for alt jeg ikke får til. At sansene mine fikk en fornemmelse av hva det vil si at Jesus er Herre, har hjulpet meg å senke skuldrene. Det roer nervesystemet. Sannheten kan sette oss fri. Jeg har funnet en frihet i å akseptere i min rolle som menneske. Troen på Han som bærer setter meg fri til å innimellom velge å bli båret som et lite barn.

om heledeg

Heledeg er et samtaletilbud ved Bergithe Torp Bø i Grimstad.

Blogg

Har du lyst til å lese flere av mine refleksjoner?
Kilder:

Jesaja 46:4 «Jeg løfter, jeg bærer, jeg berger.»

Jesus, «Sannheten skal sette dere fri», sitert av Johannes 8,31b–32

Sefajna 3.17 «Han jubler over deg med fryd».

Modum Bad (2017) Tilbake til Nåtid. En manual for håndtering av traumereaksjoner. Oslo: Kopinor

Teo Van der Weele, (1995). From Shame To Peace – Counselling and Caring for the Sexually Abused. Dordrecht:Importantia Publishing