Vær deg selv og du er et lys i mørket!

Jeg syntes noen ganger det er vanskelig å være meg. En dag jeg hadde det sånn begynte jeg å skrive denne teksten; en samling sannheter som gir meg meg større fleksibilitet og handlingsrom. Kanskje kan du også få glede av teksten dersom du en dag kjenner deg urolig og tilkorkommen.
Jeg tror mennesker flest har både lyse og mørke rom på innsiden. Noen rom de kjenner til og noen som er mørklagt og for skumle å vedkjenne seg. Det er mange ganger slitsomt å forholde seg til andre dersom det finnes et mørke i en selv eller den en omgås. Det sies at mørket må vike dersom lyset går på. Noen mennesker bringer har mer lys enn andre, og bringer lys. Sånne mennesker er mindre selvhøytidelige og oppleves noen ganger mer romslige enn andre.
Brown har fosket seg frem til at noen er mer helhjertede enn andre. Disse folkene har det til felles at de tror de er elskbare selv om de tabber seg ut. Slike mennesker gjør andres hverdag lysere fordi det er naturlig å være seg selv sammen med dem. De tåler ekthet. Men, veien mot å bli mer helhjertet kan innebære tunge dager hvor en kjenner på hvor ufattelig svak, egoistisk og tilkortkommen en faktisk kan være. Men kanskje er det aldri så galt at det er godt for noe?

mørket kan fange oss - dersom vi ikke blir tålt og forstått av andre

Mennesket finner seg selv i møte med andre. Følelser og tanker som blir akseptert og tålt av andre oppleves akseptable. Vi lærer fort å stenge av for det mennesker rundt oss signaliserer at de ikke forstår eller tåler. Dersom det oppleves farlig eller forbudt å ha visse følelser er det normalt å stenge av for disse i stedet for å tolke budskapet de gir.

I den norske velstandskulturen er vi vant til å tenke at lidelse og smerte må fjernes. Det er derfor naturlig å tenke at alt negativt, også ubehagelige følelser skal unngås og fjernes. Når et menneske gir utrykk for at noe er vanskelig, kan personen oppleve at de rundt gjør det de kan for å fjerne følelsen, i stedet for å være nysgjerrige på den. Dersom en gjentatte ganger blir møtt med oppmuntringer eller avledninger når en forteller noe leit, kan det tolkes som om det en kjenner på er feil. Det kan føre til at mennesker overhører impulser fra de mer kompliserte følelsene, i stedet for å være nysgjerrig på dem. Dersom fortrengte følelser blir aktivert vil en da kjenne på ubehagelige smerter, stress eller nedstemthet i stedet. En kan da si at en fanges av et mørke.

forsvarsmekanismer og rollespill

Den beste måten å forsvare våre hjerter på er oppriktighet og mot til å sette klare grenser. Men ikke alle har lært at det er trygt. Hvis en ikke opplever at det er lov å si ifra vil benytter mennesker andre forsvarmekanismer i stedet. Ofte uten at de forstå det selv. Menneskers oppførsel har stort sett til hensikt å bevare kontakten med viktige andre. Mange identifiserer seg derfor med roller og fastlåste karakteristikker som har gitt dem en opplevelse av å være elskbare i oppveksten. For eksempel kan en tenke om seg selv som den som alltid viser seg å være dårligere enn andre, helten som klarer alt eller den gode hjelperen. Slike roller krever det at visse tanker og følelser skyves bort.

Selv om folk mørklegger tanker og følelser uten å være det bevisst, kan det være energikrevende. De vil kjenne på en indre uro og fornemmelse av at noe er galt. Stress eller utmattelse kan syntes på kroppen. I tillegg kan det skade relasjonen til andre dersom personen oppleves inadequat, tilgjort eller distansert. Det er ofte angsfullt å bryte mønsteret. Forsvaret gir en nødvendig følelse av trygghet og verdighet. Tildekket av mørket gjemmer det seg en person som er redd for å bli blottlagt som uverdig.

lyset overvinner mørket!

Å leve et liv fullt av mørke regnes ikke som en fordel. Mennesker har gjennom tidene vært opptatt av hvordan mennesker kan få mer lyss inn i livet. Psykologien har vært opptatt av å finne metoder som kan sette oss i kontakt med det ubevisste. I norske folkeeventyr kan vi lese om troll som ufarliggjøres i lyset. Bibelen forteller at Jesus kom til verden med et lys som driver ut mørket. Er det kanskje slik at sannhet blandet med nåde og empati kan drive bort mørket? Den som vet hvor overveldende og smertefullt det er å bli satt i et dårlig lys kan forstå en annen i samme situasjon.

Schleifer skriver at vi trenger mennesker som bringer lys ved å være seg selv. Den som har møtt på noen troll i sitt eget mørke kan være emosjonelt tilstede i smerten en annen sloss med. Uperfekte medfølende andre har skapt trygge rom hvor jeg har våget å skru på lyset og erfart at jeg er elskbar til tross for det forkastelige jeg bærer med meg. For jeg er ikke bare god, men jeg er utrolig nok verd å elske likevel!

kan en smykke seg med et liv som ikke holder mål?

Å være menneske er å komme til kort. Vi er begrenset, sårbare og avhengige av hverandre. Det har vært skremmende for meg å erkjenne at jeg har gjort ting som skader andre. Jeg vil helst ikke se det selv, og jeg er noen ganger livredd for at andre skal oppdage det stygge i meg.

Når vi føler oss mislykkede er det fristende å gjemme seg bort eller be Gud fjerne det smertefulle. Paulus bad Herren ta bort en begrensning han hadde. Det gjorde ikke Gud, men han svarte: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.» Vi har en Gud som er prøvet i alt, som forstår alt og som står sammen med oss gjennom lidelsene.

Heidi Gellein har skrevet en bok med ærlige andakter. Der forteller hun hvordan hun fornemmet Guds stemme en dag hun satt og sørget over sin tilkortkommenhet. Det var som om Gud sa; «Du skal bære ditt liv som et smykke!» Waoo tenkte jeg da jeg leste dette. Den Hellige Ånd kan virkelig kunsten å servere sannhet i kjærlighet! Snakk om å bli tatt på sengen men samtidig løftet opp og kronet med verdighet!

Det er i vår tilkortkommenhet vi trenger nåden, og den kan vi smykke oss med. Når vi blir mødt med nåde og empati av en som tåler og oppriktig ønsker å forstå oss – da blir vi kjent i vårt eget mørke. Nåden gjør at vi tør å være gjennomsiktige slik at lyset slipper inn i mørke kroker. Den som har opplevd å bli regnet som verdige å elske og tilgi, til tross for sin uperfekthet, kan av andre oppleves helhjertet, romslig og nådig. Ved å akseptere, altså ikke dømme egen menneskelighet kan personen bringe nåde til andre. Ved å være sanne mennesker, som taler sannhet i kjærlighet, kan de oppleves som kjærkomne lys i andres mørke.

Om heledeg

Heledeg er et samtaletilbud drevet av Bergithe Torp Bø.
Kilder:

Marianne Bentzen (2018) The Neuroaffective Picture Book.

Bibelen (2011) Johannes 4, Matteus 5 og 7,

Brene Brown (2012) Uperfekt, våg å vise hvem du er.

Heidi Gellein (2017) Jesus den eneste- ærlige andakter

Lindsay C. Gibson (2015) Adult Children of Emotionally Immature Parents. How to Heal from Distant, Rejecting, or Self-Involved Parents

Sondre Rishold Liverød (2016) Selvfølelsens Psykologi.