du spiller en rolle

7.februar kl.19:00-20:30 på Betania menighetssenter – GRATIS!
Du er vikitg og betyr en forskjell for menneskene rundt deg. Dine handlinger, behov og ytringer kan ha betydning for hvordan andre har det og hvordan de oppfører seg. At vi bidrar til å skape hverandres verden kan oppleves fint. Samtidig er det for mange skremmende å tenke på at det en gjør og ikke gjør påvirker andre. De fleste ønsker at de andre skal oppleve det positivt at en tar plass og bidrar til felleskapet. Kunnskap om dramatreangelet kan oppleves befriende fordi den forklarer hvordan vi kan spille roller i hverandres liv på likeverdige måter.
Noen har stort behov for å være synlig, andre syntes det er befriende å flytte fokus over på andre. Vi er født forskjellige, men vår personlighet er også påvirket av andres oppførsel og speiling. De fleste er gode til å innordne seg etter andres ønsker og behov. Folk vi kjenner er ofte tryggere å være sammen med, rett og slett fordi vi delvis kan forutse hvordan de vil reagere hvis vi gjør sånn eller slik. Dette gir oss en opplevelse av makt, kontroll og forutsigbarhet. I noen relasjoner kan en oppleve at en aldri får være den som hjelper til eller en kan forvente å bli kritisert eller snakket nedlatende til. Det kan handle om den andres behov for kontroll og trygghet i sin vante rolle. En oppvekst i familier med rigide rollemønster kan få betydning for hvilken adferd som oppleves kjent, lovlig og trygg. Rollen påvirker vedkommenes personlighet og handlingsmønster. Å oppføre seg på andre måter enn det som kjennes trygt er ofte en utfordring som krever at en er overbevist om at det er til det beste for deg selv og andre.

Dramatreangelet aktiveres i det en person får eller tar rollen som offer. I samspill med offeret kan andre spille rollen som den gode hjelperen eller forfølgeren som fyller egne behov på bekostning av andre. Modellen kalles dramatreangelet fordi den forklarer samspill som et rollespill Andre kaller den matrekanten fordi alle rollene gir en opplevelse av makt. Alle rollene kan benyttes for å fylle et uunngåelig behovet for å bli verdsatt og elsket. Ingen av rollene er nødvendigvis sunnere eller bedre enn andre. For å inspirere deg til å la triangelets roller rullere vil jeg på denne samlingen snakke om positive og negative sider ved de ulike rollene. Det er godt å leve i et samspill der alle kan ytre sine behov og meninger, være den gode hjelperen eller den som mottar støtte og omsorg når livet er slitsomt. Kanskje kan denne kunnskapen gi deg mot og utvide ditt handlingsrom i relasjonellt samspill.

påmelding:

Kvelden er gratis og åpen for alle, men grunnet varierende reglement for antall besøkende er det ønskelig med påmelding. Det er ingen tidsfrist, er det er ledig plass kan du melde deg på i siste sekund. Trykk skal på facebook og send mail til post@heledeg.net eller sms til 4961648.