fbpx
Hopp til innholdet

takknemlighet

Takknemlighet handler om å rette tanken mot positive kvaliteter mot oss selv, andre eller verden. Alle verdens religioner praktiserer takknemlighet. Nyere forskning viser at de som aktivt retter oppmerksomheten mot det som gjør dem godt opplever bedre fysisk og mental velvære.

negative tanker kan dra deg ned i gjørma

En kan ha positive og negative kjerneoverbevisninger på en gang. Mange opplever at livet stort sett går greit, men noen dager ser alt plutselig mørkt ut. Når negative tanker dominerer vekkes kompliserte følelser. Hjernen kan tolke de negative følelsene slik at de gir fler destruktive tanker. Det blir som en en synkemyr hvor en blir dradd ned i «gjørma» jo mer en roter rundt.

En trenger å flytte fokus for å komme seg ut. Å aktivt velge takknemlighet er en konkret måte å gripe tak i det som fyller en med tro, håp og kjærlighet. Det gir oppdrift, slik at en kan gå med faste skritt på stødig grunn.

forskning på takknemlighet

I et forskningsprosjekt ble en av tre spurt om å skrive opp noe de var takknemlige for hver dagn. En anne gruppe skrev opp de negative følelsene de hadde, mens den tredje grupppen skrev ingenting. Gruppen som rutinemessig skrev takknemlighets dagbok hver dag, følte seg vesentlig bedre enn de to andre gruppene da testperioden var over.

SLIK SKRIVER DU TAKKNEMLIGHTSDAGBOK:

1) Skaff deg en pen notatbok.

2) Bestem deg for en fast tid på døgnet hvor du skal praktisere takknemlighet. F.eks: ør frokost, ved kveldsmat eller på sengen.

3) Velg tema for første uke. F.eks: ting jeg har, aktiviteter som gjør meg godt, talenter til familiemedlemmer jeg liker, noe jeg har utrettet i løpet av dagen.

4) Skriv 3 ting hver dag.

5) Begrunn hvorfor du er takknemlig for det du nevner. Hva gir det deg?

takknemlighets dagbok

Å telle velsignelser er i dag et populært verktøy for mennesker som kjenner seg nedstemt. Du kan til og med kjøpe takknemlighetsdagbøker med ferdige tema i butikkene. Mange liker best å lage sin egen, eller kombinere det med en bekymringsdagbok. Andre syntes det holder å ta notater på mobilen.

Det er lett å ta alt det gode vi har for gitt. For å dyrke gleden over det vi har må vi bevisst velge å rette oppmerksomheten mot det. Vi kan vise takknemlighet for det hverdagslige, det vi allerede har. Du kan takke for maten, at du kan lukte, at du har en snill nabo etc. Velg gjerne 3 ting hver dag som du noterer deg, og utforsker. Skriv ned hvorfor du er takknemlig for det du skriver opp. Hva gir det deg? Hvordan ville livet vært uten?

David skrev

Når vi skriver ned det vi tenker på blir det tydeligere for oss. Salmene som David skrev kan betraktes både som hans bekymringsdagbok og takknemlighetsdagbok. De forteller om mørke og lyse tanker. Mens han skrev flyttet han også oppmerksomheten over mot Gud og noterte seg hvordan Han er.

en annen sannhet

Når negative kjerneoverbevisninger tar over, kan en trenge hjelp for å styrke troen på de positive i stedet. David var sønn av en slavekvinne. Han hadde en annen rang enn sine brødre. Tanker om å være mindreverdig eller uønsket kunne sannsynligvis fylle tankene og dra ham ned i fordervelsens grav.

I salme 40 skildrer David en Gud som har dratt ham opp av den dype gjørma. Gud velger det som ingenting er. Den som er liten i verdens øyne er enormt dyrebar for Skaperen. Da isralittene trengte en ny konge valgte Gud David.

håp

Som 20åring var jeg sterkt preget av frykt for å ikke bli akseptert. En negativ kjerneoverbevisning om at jeg ikke var god nok kunne tappe meg for mot. Salme 40 gav da lys inn i mitt mørket sinn. Davids historie gav meg håp og tro på en anderledes fremtid. Den styrket min positive kjerneoverbevisning om at jeg er en ressurs som en dag ville gå med faste skritt.

å dyrke de positive kjerneoverbevisningene

Jeg ventet på Herren, men jeg gjorde en del aktive handlinger også. Blant annet tok jeg tankene til fange, og bekjempet frykt med å holde fast i de positive kjerneoverbevisningene. Jeg så med takknemlighet på mine talenter og bestemte meg for å utvikle dem. Støttende mennesker gjorde det trygt å stadig være mer synlig og deltakende. Samtaleterapi har bidratt slik at jeg utviklet evnen til selvmedfølelse fremfor selvdestruktive tanker. Ikke nøl med å rope om hjelp hvis du kjenner deg på vei ut i synkemyra!

KILDER:

David, Bibelen, Salme 40:2-4

Greenberg, Dennis og Padesky, Chirstine A. (2016) Følelser med fornuft. At ændre hvd du føler ved at ændre hvad du tænker. KLIM: Århus

Y. Joel Wong, Jesse Owen, Nicole T. Gabana, Joshua W. Brown, Sydney McInnis, Paul Toth & Lynn Gilman (2018) Does gratitude writing improve the mental health of psychotherapy clients? Evidence from a randomized controlled trial, Psychotherapy Research, 28:2, 192-202, DOI: 10.1080/10503307.2016.1169332.