Tiden strekker ikke til

Noen ganger kan det oppleves som om livet bare må bli som det blir. Forespørsler kan dukke opp og fylle kalenderen før du rekker å vurdere om dette er noe du vil ha der. Kanskje blir du lett irritabel, får hodeverk, glemmer nøkler, kjører på autopilot eller opplever det vanskelig å konstentrere deg? Når stressniået blir for høyt kan det være nødvendig å gjøre prioriteringer.

Ved å tenke gjennom hva vi verdsetter kan livet gjøremål oppleves som noe vi velger. Vi må hele tiden fatte valg. Bevissthet om hva som er viktigst for oss kan gjøre det enklere å ta gode, spontane avgjørelser. Det kan også være en hjelp for å fatte større beslutninger når det er behov for det.

Det kan være ok å noen ganger vurdere situasjonen en er i, hva en har og hva en ønsker mer av. Hvordan vil du helst ha det i forhold til helse, familie bånd, kjærlighetsforhold, vennskap, fritidsaktiviteter, jobb eller selvutvikling? På samtalerommet kan du løfte frem drømmer og lengsler, vurdere ulike muligheter opp mot hverandre og avklare hva det er lurt å prioritere i tiden som ligger foran deg.