Andre som tilbyr samtaler

Grace Torsøe Johansen

Grace er sjelesørger og coach. Hun har et toårig kurs i sjelesorg med teori og praksis, samt utdanning i transaksjonsanalyse. Dette er en teori om personlighet, kommunikasjon og systematisk psykoterapi for personlig vekst og endring. Grace har sin praksis i kontorene til Naturlig balanse AS på torget i Grimstad. Du kan lese mer om hennes tjeneste på naturligbalanse.com. Eller ta kontakt på epost ordunderveis@gmail.com eller sms 926 45 159.

Diakon Trygve Bergland

Trygve Bergland, diakon i Den norske Kirke i Grimstad. Diakoni betegner kirkens omsorgstjeneste. Trygve tilbyr sjelesorg, hjemmebesøk, nattverd til dem som ikke har helse til å komme på gudstjenester samt sorggrupper for etterlatte. Ta kontakt på tlf 977 60 569, e-post: tnb@grimstad.kirken.no

Homborsund senter for sjelesorg, ekteskap og psykoterapi

Kim Stampe har tidligere jobbet på Torland senter for sjelesorg og psykoterapi. Deretter var han i spesialisthelsetjenesten på Distriktpsykiatriske sentre (DPS) så i Avdeling for Rus- og avhengighetsbehandling som psykolog på Loland Behandlingssenter. Nå arbeider han primært som kommunespyskolog i Grimstad. Han har utdannelsene som psykolog, teolog, har mastergrad i ekteskaps- og familieterapi, mastergrad i familiepsykologi og bachelorgrad i Counselling samt doktor-studiet innen integrert teologi og psykologi. Kim bor i Homborsund hvor han også har sitt samtalerom. Han kan kontaktes på tlf 40017828.

Wibeke og Reidar Tønnessen

Dette er et ektepar som sammen tilbyr sjelesorg i sitt eget hjem. De tar ofte utgangspunkt i samtale- og forbønnsmodellen «Indre legedom». Ekteparet kurses og veiledes av Käthe Annbjørg Kristoffersen.

Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, avd. sør.

Arne Tord Sveinall har i mange år arbeidet som instituttlektor ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. Fra 2002-2011 var han leder på stedet.Han har i dag også en bistilling som førstelektor ved NLA Gimlekollen Mediehøgskole. Høsten 2016 ble det åpnet en filial i Kristiansand som heter Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, avd. sør. Her tilbyr han veiledningssamtaler og/eller sjelesorgsamtaler. Kontakt: sjelesorgsor@sjelesorg.no Se også internettsiden: www.sjelesorg.no

KRIS samtalesenter i Kristiansand

Her finner du samtalepertnere med allsidig kompetanse som arbeider frivillig hver tirsdag. Flere av medarbeiderne har utdannet seg innen psykoterapi med vekt på traumer knyttet til seksuelle overgrep. Adresse: Dronningensgate 72 over Shalam, like ved Q42 i Kristiansand. Email: post@kris-samtale.no Tlf: 90026383. Mer infomasjon finner du på facebook eller www.kris-samtale.no

Samtalerommet i Grimstad Misjonskirke

Grimstad misjonskirke tilbyr samtaler med frivillige medarbeidere som har kompetanse og erfaring som samtalepartnere. Mer informasjon finner du på siden: grimstadmisjonskirke.no

Fermate sør

Fermate Sør har samtalepartnere rundt omkring på sørlandet med utdannelse i kristen sjelesorg fra Diakonova/Vitenskaplig høyskole (vid.no). Her kan du snakke sant om livet slik det oppleves. Ektepar er også velkommen for å snakke om samlivet sitt. Inge Flaat er sjelesørger og kontaktperson med kontor på Nedenes. Du kan bestille samtale ved å sende en mail til post@sor.fermate.no eller ved å ringe 45393142. Mer informasjon finnes på sor.fermate.no.

Tilstede

Tilstede ønsker å skape kontakt mellom mennesker slik at de kan støtte hverandre. Dersom du er på jakt etter en å gjøre ting sammen med kan du melde dette inn hos tilstede, og de vil prøve å sette deg i kontakt med andre som har tid og lyst til å bli kjent med deg. Kontakt Grimstad@tilstede.no eller skjekk ut hjemmesiden tilstede.no