Andre som tilbyr samtaler

Homborsund senter for sjelesorg, ekteskap og psykoterapi

Kim Stampe har over 25 års erfaring innen sjelesorg, hvor han blant annet har jobbet på Torland senter for sjelesorg og psykoterapi. På Sørlandet han han hovedsakelig jobbet innenfor spesialisthelsetjenesten på Distriktpsykiatriske sentre (DPS), Avdeling for Rus- og avhengighetsbehandling og Loland Behandlingssenter som psykolog. Han har en bred og variert erfaring innenfor psykologi, ekteskaps- og familie rådgivning og teologi.Han har gjennomført utdannelsene som psykolog (Cand. Psych), teolog (Cand. Theol.), ekteskaps- og familie rådgivning (Mastergrad i ekteskaps- og familieterapi), familiepsykologi (Mastergrad i familiepsykologi) og sjelesorg (Bachelorgrad i Counselling) og gjennomført doktor-studiet innen integrert teologi og psykologi. Kim bor med sin familie i Homborsund hvor han også har sitt samtalerom. Han kan kontaktes på telefon 40017828. Ved kontakt i arbeidstiden fra 08:00 til 16:00 vennligst send en SMS .

Wibeke og Reidar Tønnessen

Dette er et ektepar som sammen tilbyr sjelesorg i sitt eget hjem. De tar ofte utgangspunkt i samtale- og forbønnsmodellen «Indre legedom». Ekteparet kurses og veiledes av Käthe Annbjørg Kristoffersen.

Grace Torsøe Johansen

Grace er sjelesørger og coach. Hun har et toårig kurs i sjelesorg med teori og praksis, samt utdanning i transaksjonsanalyse. Dette er en teori om personlighet, kommunikasjon og systematisk psykoterapi for personlig vekst og endring. Grace har sin praksis i kontorene til Naturlig balanse AS på torget i Grimstad. Du kan lese mer om hennes tjeneste på naturligbalanse.com. Eller ta kontakt på epost ordunderveis@gmail.com eller sms 926 45 159.

Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, avd. sør.

Arne Tord Sveinall har i mange år arbeidet som instituttlektor ved Institutt for Sjelesorg, Modum Bad. Fra 2002-2011 var han leder på stedet.Han har i dag også en bistilling som førstelektor ved NLA Gimlekollen Mediehøgskole. Høsten 2016 ble det åpnet en filial i Kristiansand som heter Institutt for Sjelesorg, Modum Bad, avd. sør. Her tilbyr han veiledningssamtaler og/eller sjelesorgsamtaler. Kontakt: sjelesorgsor@sjelesorg.no Se også internettsiden: www.sjelesorg.no

KRIS samtalesenter i Kristiansand

Her finner du samtalepertnere med allsidig kompetanse som arbeider frivillig hver tirsdag. Flere av medarbeiderne har utdannet seg innen psykoterapi med vekt på traumer knyttet til seksuelle overgrep. Adresse: Dronningensgate 72 over Shalam, like ved Q42 i Kristiansand. Email: post@kris-samtale.no Tlf: 90026383. Mer infomasjon finner du på facebook eller www.kris-samtale.no

Samtalerommet i Grimstad Misjonskirke

Grimstad misjonskirke tilbyr samtaler med frivillige medarbeidere som har kompetanse og erfaring som samtalepartnere. Mer informasjon finner du på siden: grimstadmisjonskirke.no

Fermate sør

Fermate Sør har samtalepartnere rundt omkring på sørlandet med utdannelse i kristen sjelesorg fra Diakonova/Vitenskaplig høyskole (vid.no). Her kan du snakke sant om livet slik det oppleves. Ektepar er også velkommen for å snakke om samlivet sitt. Inge Flaat er sjelesørger og kontaktperson med kontor på Nedenes. Du kan bestille samtale ved å sende en mail til post@sor.fermate.no eller ved å ringe 45393142. Mer informasjon finnes på sor.fermate.no.

Tilstede

Tilstede ønsker å skape kontakt mellom mennesker slik at de kan støtte hverandre. Dersom du er på jakt etter en å gjøre ting sammen med kan du melde dette inn hos tilstede, og de vil prøve å sette deg i kontakt med andre som har tid og lyst til å bli kjent med deg. Kontakt Grimstad@tilstede.no eller skjekk ut hjemmesiden tilstede.no