Jeg er ei dame fra en kreativ familie på landet. Jeg ble født i 1981, og vokste opp på en gård i Reddal. Etter noen års studier flyttet jeg tilbake til Grimstad. For tiden bor jeg i Myråsen sammen med min mann og to barn.

Hele livet har jeg hatt en lengsel etter Jesu kjærlighet, nåde og opplevelsen av å være hel og fri. Jeg har vært nysgjerrig på hva som gjør mennesker trygge, modige og tilfreds med livet. Hva har Jesus å tilby? Hva betyr det at sannheten setter oss fri? Lengselen etter Den fullkomne kjærligheten er blitt en fast følgesvenn på livsveien. Det er som en motor som driver meg til å søke sannhet og innsikt.

Ellers har jeg oppdaget at for meg gir livet mening når jeg skaper noe. Jeg liker å produsere ting, bevege meg, tilegne meg ny kunnskap eller dele øyeblikk med et annet menneske. Det sies at vi finner oss selv i møte med andre. Jeg har kjent hvor godt det er å få mine ønsker og behov anerkjent. Når det er rom for at jeg utfolder meg i trygge relasjoner, da heles jeg. Gjennom Heledeg ønsker jeg å bidra slik at andre også opplever vekst og modning.

Jeg er utdannet faglærer i kunst og håndverk og har jobbet 10år som lærer. Senere fikk jeg anledning til å studere kristen sjelesorg ved Diakonova. Jeg tilegnet meg kunnskap og verktøy for veiledning gjennom studiet i veiledningspedagogikk. Videre tok jeg en master i psykisk helse ved UiA. De siste to årene har jeg tilegnt meg kunnskaom om hvordan overveldende situasjoner kan oppleves traumatisk og påvirke nervesystsemet vårt. Jeg studerer nå psykoterapi ved IPSICC.org. Dette er en integrativ terapiutdannelse hvor jeg får innblikk i ulike terapeutiske retninger. Det finnes mange metoder og verktøy som kan bidra i helbredende prosessser, men først og fremst lærer vi at det er nødvendig å være trygg nok til å dele ens opplevelser med en annen. Jeg benytter gjerne modeller fra ulike retninger som somatic experience ogkognitiv terapi i samtalene. Dersom klientene ønsker det bruker jeg ofte tegning, maling eller anre konkrete øvelser i kombinasjon med samtale. IPSICC gir spesifikk kompetanse rettet mot mennesker som har opplevd seksuelle overgrep.

Jeg tror alle mennesker har fysiske, emosjonoelle og åndelige behov. De åndelige behovene handler om å være i relasjon til seg selv, andre, naturen, kunst og Gud. Relasjonen til Skaperen kan være skadet dersom en har opplevd noe vondt i relasjon til andre mennesker. Det kan da være nyttig å jobbe med Gudsbilde og identitet i helbredelsesprosessen. Mennesker som søker samtale hos meg trenger ikke å ha et avklart forhold til egen tro. Jeg tilstreber å møte alle mennesker med respekt for deres livssyn. Vi er alle uilke. I ulikhetene blir det ofte tydeligere hvilke verdier og hvilket verdensbilde vi selv har. Jeg vil gjerne bli kjent med deg slik du er!

Intuitivt arbeid med farger og former kan sette deg i kontakt med dine indre lengsler og behov.
I mine lokaler er det god plass for å jobbe med tegning og maling.
Noen ganger henger vi arbeidet på veggen før vi finner ut hvilken tittel det skal få, og hva det betyr.