Jeg er ei dame fra Grimstad født i 1981. Livet igjennom har jeg vært interessert i å vite mer om hva som gjør oss mennesker trygge, modige og tilfreds med livet. Etterhvert har jeg funnet ut at dette er en livslangt studie hvor jeg alltid har noe nytt å lære i møte med nye mennesker. Vi har alle noe til felles, men vi er også temmelig forskjellige.

For meg gir livet mening når jeg skaper noe. Det kan være å lage middag, male huset, produsere noe vakkert, lærer meg noe nytt eller bidrar på andre måter som kan være til glede for noen. Derfor holder jeg på med Heledeg, et tilbud hvor jeg ønsker å være tilsede for den som trenger støtte fra et medmenneske langs livsveien.

Formelt har jeg en grunnutdannelse som faglærer i kunst og håndverk. Jeg liker å male, sy, jobbe med leire og har undervist andre i dette som lærer i flere år. De siste årene har jeg tatt ulike deltidsstudier for å lære mer om hvordan jeg kan være en god støtte for andre. Jeg har studert kristen sjelesorg ved Diakonova, samt veiledningspedagogikk og master i psykisk helse ved UiA. For tiden tilegner jeg meg kunnskap om traumer og helbredende prosesser ved IPSICC.org. Dette er en fireårig terapiutdannelse med hovedfokus på behovene hos den som har overlevd seksuelle overgrep.

I min utdanning har jeg kompetanse til å møte mennesker som har vært en del av eller er en del av et fellskasp preget av kristen kultur. Det betyr ikke at du må kalle deg kristen eller være en del av et kristent felleskap for å benytte deg av tilbudet. Jeg ønsker å møte alle med respekt for deres personlighet og trosoverbevisning. Ut fra den enkeltes ønsker og behov tilbyr jeg samtaler med innslag av kreative metoder, modeller fra kognitiv terapi, bevissthet om følelser, opplysning om hvordan nervesystemet fungerer, praktiske råd for hvordan vi kan holde oss rolige eller engasjert tilstede i øyeblikket.