Hopp til innholdet

Coaching

endring, vekst og modning

Coaching passer for deg som ønsker en endring i situasjonen du står i. Som coach søker jeg å tydeliggjøre hva du ønsker, trenger og vil. Det er ikke alltid i tråd med hva du tenker at du «burde ønske.» Derfor er det nyttig å reflektere over ambivalens, muligheter og begrensninger. I en coaching time jobber vi med å kartlegge dine verdier og potensiale. Vi setter mål og legge en handlingsplan for å se utvikling i ønsket retning.

coaching passer for deg som ønsker å sette klare mål for å klatre mot nye høyer

Konstruktivt arbeid krevet at du har et tydelig mål. Jobben flyter lettere når du vet hva du skal oppnå. Det er derfor hensiktsmessig å sette av tid til å kartlegge og definere hva du ønsker å oppnå. Noen ganger er dette lettere når du har en å «drodle» med, som stiller de rette spørsmålene. Dette gjelder spesielt i arbeidslivet, men det er også relevant for andre områder. For eksempel rundt dine hobbyer, privatøkonomi eller i relasjoner.

å leve i tråd med dype verdier

Motivasjon og handlingstrang er ofte et resultat av at vi ser på det vi skal gjøre som verdifullt. Som coach hjelper jeg deg å kartlegge om du er på rett sted i livet. Ved å utforske dine verdier avdekker vi hva du brenner for og hva slags utfordringer som vekker engasjement og arbeidslyst.

når du mangler motivasjon

Noen ganger sitter vi med arbeidsoppgaver vi bare må gjøre, men som opplever «kjedelige» eller meningsløse. En coaching time kan ha til hensikt å vekke motivasjon og opplevelsen av mening. Ved å utvikle tanker som gir en opplevelse av verdi til arbeidet, styrkes handlingstrangen og arbeidslysten.

å peke ut kursen for veien videre

En trenger passelig mange utfordringer i livet som helhet. Det er nyttig å se på privatlivet og arbeidslivet som et samspill. En rutinepreget jobb kan gi en opplevelse av stabilitet og trygghet mens en er i overgangsperioder på privaten. Men er livet rutinepreget i hjemmet kan ha behov for utfordringer på jobb. Blir livet for enkelt blir det kjedelig. Vi trenger å bli utfordret for å få igang et sunt stress. Opplevelsen av å klare noe litt vanskelig skiller ut gode stoffer i kroppen. Men opplevelsen av triumf kommer ikke uten hardt arbeid.

Dersom du kjenner på en trang til å prøve noe nytt, kan jeg som coach bistå med å kartlegge hvor du vil. Sammen kan vi utforske dine ressurser og muligheter, samt utforske hvilke talenter du nå ønsker å trene opp. Noen ganger er det aktuelt å bruke tid i coachingen til å trene opp evner som å sette grenser, regulere prestasjonsangst eller kommunisere tydelige budskap.

gode planer gir god flyt

Det kan være nyttig å reflektere over delmål og skaffe seg oversikt over sine arbeidsoppgaver sammen med en coach. Jeg har kjenneskap til gode verktøy som kan benyttes for å kategorisere og strukturere hverdagen din. Å sette av tid til å legge planer kan gi en opplevelse av handlingsrom og kapasitet.

Jeg ser at mange sliter med å skille jobb og fritid etter covid 19. Trenden med hjemmekontor og økende tempo i progresjonen blant kolleger kan oppleves stressende. Coaching kan hjelpe deg å sette gode grenser, hvilket gir overskudd og motivasjon.

en coach hjelper deg å holde fokus på det som gir energi

Situasjoner hvor en skal lære noe nytt setter ofte igang en emosjonell aktivering. Det kan skape en positiv energi og motivasjon, ettersom det gir mulighet for å mestre noen nytt. Men: å nå nye høyder krever at en gir fra seg tryggheten der en er. Det som er nytt er uforutsigbart, hvilket i seg selv krever at vi skrur på flere antenner for å lære og forstå. I tillegg vekker det ofte en prestasjonsangst. En blir veldig bevisst at en ikke er helt på plass i sin nye rolle. Å være nybegynner er ubehagelig. Når en først er stresset blir en ofte svært selvkritisk. I slike perioder begynner en ofte å tvile på seg selv eller skamme seg over å være nybegynner.

Har du tatt på deg en ny utfordring, på jobb eller på privaten kan det være nyttig å sette av tid til å evaluere din situasjon. En coaching øvelse kan hjelpe deg til å falle til ro med at du er på rett vei. Ved å rette fokus mot det du har oppnådd og det du rasjonelt sett tenker er godt nok, vil du bli i stand til å glede deg over prosessen.

min erfaringskompetanse som coACH

Jeg integrerer alltid min terapeutiske og pedagogiske kunnskap som coach og visa versa. Siden 2020 har jeg ved siden HELEDEG, jobbet som online coach for Auntie. Dette er en psykisk velvære-tjeneste hvor vi kombinerer verktøy fra coaching med psykologi og psykoterapeutiske metoder. Som pedagog er det naturlig for meg å kombinere det å lytte og utforske klientens situasjon med undervisning. Jeg blander min kompetanse som pedagog og coach i møte med mennesker som ønsker å lære seg terapeutiske verktøy og integrere ny kunnskap. Å vite hva en kan gjøre for å bedre situasjonen reduserer opplevelsen av usikkerhet, hvilket trygger og gir mot på livet.

coaching eller terapi?

Coaching vektlegger ressurser som gir mot til å møte nye utfordringer. Dette er ikke et motstykke til terapi. Mange tar kontakt fordi de ønsker coaching i en spesiell situasjon, men opplever at ressursene de utvikler i coaching bidrar til en større opplevelse av helhet og gjenopprettelse av selvfølelsen. Ressurs fokuserte samtaler gir styrke, mot, overskudd og kapasitet. Etter coaching kjenner seg sterke enn fortiden. Dermed kan det være nyttig å følge opp med psykoterapeutiske samtaler etter en periode med coaching. I psykoterapi jobber vi med stress som har satt seg i kroppen etter traumer, stressende livsperioder eller vanskelige relasjoner.

Har du lyst til å prøve coaching?

Send meg gjerne en uforpliktende mail eller sms (46961648). Jeg ringer deg gjerne for å avklare om dette passer for deg og finne en tid hvor vi kan møtes på kontoret. Om det er lettest kan vi avtale møtetid på mail eller sms. Skriv da hvilke dager du har anledning til å komme, så ser jeg hva som står ledig i kalenderen.

Praktisk informasjon

Illustrasjoner: Bergithe Torp Bø

Foto: Silje Lunden Gotehus