coaching

Dersom du ønsker å utvikle dine egenskaper på et spesifikt område, kan det være nyttig med coaching. Dette er en type veiledning hvor du blir kjent med deg selv og situasjon du står i gjennom støttende samtaler. Det vil si at en coach leder deg gjennom en målrettet prosess. Hensikten kan være å bli mer bevisst hvem du er, hvilke elementer som påvirker din situasjon og hvilke handlinger du aktivt kan velge om du vil gjøre. Jeg liker å se på coaching som medvandring. Det er ofte godt å ha en støttepartner som er tilgjengelig når det trengs. Da føler en seg ikke like overveldet og alene i møte med nye utfordringer.

når passer det med coaching?

Coaching er egnet dersom du stort sett syntes livet funger greit, men så knirker det likevel litt her eller der. Noen oppsøker en coach fordi de er stresset og har vanskelig for å koble av, konsentrere seg, sove godt og roe ned. Andre søker coaching fordi de opplever å miste fotfeste i en overgangsperide. Det kan være godt å ha en ekstern støtte når en for eksempl kommer tilbake i jobb etter en lengre pause, eller dersom en går inn eller ut av et ekteskap. Noen opplever seg plutselig mer urolig enn ellers, uten helt å vite hvorfor. Da kan en coachingsamtale bidra til at en lettere finne ut hvor skoen trykker.

Hva er en coach?

En coach kan ha ulik utdannelse innen veiledning. Jeg har min kompetanse fra studier i veiledningspedagogikk, psykisk helse og psykoterapi. Som en del av udannelsen er jeg kurset i ulike veiledningstradisjoner, deriblant motiverende intervju. Jeg kan noe om å stille utviklende spørsmål eller hente inn modeller som kan gjøre det lettere å fatte valg eller lage struktur i hverdagen. .

når passer det å oppsøke coaching?

Det er ikke nødvendig å ha et konkret problem for å melde sin interesse for en coaching samtale. Det kan være nok å ha lyst til å teste det ut, reflektere over de rollene en står i og potensiell vekstmulighet. Det kan være godt å ha en coach en ble kjent med i en rolig periode dersom større utfodringer dukker opp. Selv om problemet ditt virker ubetydelig er det viktig å ha gode støttespillere i livet.

Det kan være utfodrende å finne en person det oppleves lett og trygt å snakke med. Noen mennesker forstår hverandre lettere enn andre. Jeg tilbyr derfor første time gratis. I etterkant av timen kan du vurdere om du ønsker å komme tilbake. Jeg har også flere bekjente jeg kan henvise deg videre til om du ønsker det! Send din henvendelse til post@heledeg.net eller en sms til 46961648. Skriv gjerne at du ønsker at jeg ringer deg, eller foreslå tider det passer deg å bestille time. Du kan også sende melding i messanger via facebooklinken nederst på denne siden. Håper vi sees!

Praktisk informasjon

mer om lokaliteter og priser

Blogg

Har du lyst til å lbli bedre kjent med meg?