Hopp til innholdet

å spille en rolle

Inspirasjonskveld mandag 7.februar kl.19:00-20:30
Mennesker finner mening og glede i å bety noe for hverandre. Vi blir synlige og opplever oss elsket i samspill med andre. Vi kan gi andre en opplevelse av å være verdifulle ved å la oss hjelpe eller gi det andre trenger. Dramatreangelet er en modell som forklarer hvordan vi kan fylle våre egne og andres behov for å bli elsket ved å gå inn i roller som den sårede, den som ber andre dekke sine behov eller den gode hjelperen.
For at vi skal oppleve oss trygge trenger vi å oppleve en viss kontroll over samspillet med våre omgivelser. Dette kan vi oppnå ved å gå inn i de ulike rollene i Dramatreangelet. Derfor kalles også modellen for Makttrekanten. Det er normalt, sunt og bra å spille alle rollene. For de fleste av oss er det likevel sånn at vi kjenner oss tryggest i en av dem. Hvis du har det slik kan det oppleves frigjørende å få innsikt i de ulike rollens positive og negative sider. Kunnskapen kan skape et ønske om å la triangelet rullere og bidra til at en våger å innta roller en tidligere kanskje har betraktet som ensidig negative eller manipulerende.
Målet med kvelden er å sette lys på enkeltmenneskers betydning. Det spiller en rolle hva du gjør og at du finnes! Vi skaper hverandres verden. Derfor vil ditt nævær betyr en forskjell for andre om du vil det eller ei. Kom og la deg inspirere til å gi deg selv og andre et større handlingsrom og frihet til å elske seg selv og sin neste!

mer om dramatreangelet

Noen har stort behov for å være synlig, andre syntes det er befriende å flytte fokus over på andre. Vi er født forskjellige, men vår personlighet er også påvirket av andres oppførsel og speiling. De fleste er gode til å innordne seg etter andres ønsker og behov. Folk vi kjenner er ofte tryggere å være sammen med, rett og slett fordi vi delvis kan forutse hvordan de vil reagere hvis vi gjør sånn eller slik. Dette gir oss en opplevelse av makt, kontroll og forutsigbarhet. I noen relasjoner kan en oppleve at en aldri får være den som hjelper til eller en kan forvente å bli kritisert eller snakket nedlatende til. Det kan handle om den andres behov for kontroll og trygghet i sin vante rolle. En oppvekst i familier med rigide rollemønster kan få betydning for hvilken adferd som oppleves kjent, lovlig og trygg. Rollen påvirker vedkommenes personlighet og handlingsmønster. Å oppføre seg på andre måter enn det som kjennes trygt er ofte en utfordring som krever at en er overbevist om at det er til det beste for deg selv og andre.

Dramatreangelet aktiveres i det en person får eller tar rollen som offer. I samspill med offeret kan andre spille rollen som den gode hjelperen eller forfølgeren som fyller egne behov på bekostning av andre. Modellen kalles dramatreangelet fordi den forklarer samspill som et rollespill. Andre kaller den maktrekanten fordi alle rollene gir en opplevelse av makt. Alle rollene kan benyttes for å fylle et uunngåelig behovet for å bli verdsatt og elsket. Ingen av rollene er nødvendigvis sunnere eller bedre enn andre. For å inspirere deg til å la triangelets roller rullere vil jeg på denne samlingen snakke om positive og negative sider ved de ulike rollene. Det er godt å leve i et samspill der alle kan ytre sine behov og meninger, være den gode hjelperen eller den som mottar støtte og omsorg når livet er slitsomt.