Hopp til innholdet

Bergithe Torp Bø

psykoterapeut, coach, pedagog og veileder

Heledeg er et samtaletilbud drevet av meg; Bergithe Torp Bø. Jeg brenner for at mennesker skal kjenne på styrke, mot og glede over å være den de er. Derfor driver jeg enkeltmannsforetaket hvor jeg tilbyr formidling, psykoterapi og coaching. De fleste liker å vite litt om hvem jeg er som person, før de booker sin første time. Derfor deler jeg litt av min personlige historie, mine erfaringer og verdigrunnlag på denne siden. Du er også velkommen til å følge meg på instagram.

Min historie:

yrkeskarrieren startet med kunst og pedagogikk

Som tenåring, var jeg interessert i psykologi og håndverk. Da jeg skulle velge yrkesvei vant kunsten første runde. Jeg stortrivdes som kunst og håndverkslærer på en ungdomsskole. Etter noen år fløy likevel en tanke gjennom hodet: «nå har du ikke lenge igjen her». Veien videre begynte med et deltidsstudie i sjelesorg/»omsorg for sjelene», før jeg til slutt sa opp jobben. Deretter fulgte en master i psykisk helsearbeid og en i integrativ psykoterapi. Underveis var jeg innom ulike roller som miljøterapeut og veileder, før jeg startet mitt eget firma Heledeg i 2020.

jeg fikk erfare hvordan stress kan sette seg i kroppen

Som ung voksen var jeg brennende engasjert i utrolig mye. Å bidra gav livet mening. Det var godt å kjenne at jeg var en verdifull ressurs som hadde mye å komme med. Problemet mitt var bare det, at jeg fikk dårlig samvittighet hvis jeg tok pauser. Da jeg ble gravid første gangen merket jeg at spenningene i kroppen økte på, men jeg bet tennene sammen og klarte alle plikter uten sykemelding. Etter to svangerskap, tap av stabiliserende kjernemuskelatur, dårlig kroppsholdning, altfor mye på programmet, tap av nær slektning og altfor lite søvn, gikk jeg inn i en stresskarusell. Kroppen gikk på høygir hele tiden. Jeg ble nødt til å gjøre tiltak for å gjenvinne evnen til å roe ned og gjenopprette kroppens toleranse for stress.

en økende interesse for psykisk helse og psykoterapi

Etter at jeg selv fikk oppleve skammen og ubehaget en kan kjenne på kroppen når går i under aktivering fordi en har brukt opp reservene. Dette gav økt forståelse og interesse for helende prosesser. Da lærer-karrieren ble lagt på hylla, fikk jeg noen år med en roligere hverdag og masterstudie i psykisk helsearbeid. Det var interessant å jobbe som miljøterapeut, men jeg opplevde meg ikke helt ferdig utlært. Jeg var fortsatt interessert i å lære mer om psykoterapi; hvordan vi kan helbrede og endre vane mønster og sanseopplevelser som sitter i kroppen.

å bearbeide sin historie for å lege fortidens sår

Som veileder, psykoterapeut og coach er det viktig å kjenne sin egen historie og bli bevisst hvordan en påvirkes og påvirker andre. Studiet i psykoterapi krevde at jeg jobbet med meg selv, kanskje var det nettopp derfor jeg kjente at jeg ville gå dette studiet. Det var på tide å rette fokus innover etter mye utadrettet arbeid. Den stressende livssituasjonen hadde redusert min motstandsdyktighet mot fortidens sår og traumer. Studietiden gjorde det mulig å bearbeide min egen historie, lære å kjenne min egen kropp og finne hvile i Sannheten om hvem jeg er. Det handlet om å ta ansvar for skyld, ta imot medfølelse for det skamfulle og akseptere min menneskelighet. Lyset ble skrudd på i det som var mørkt, slik at dett stadig ble lettere å være hele meg.

jeg kombinerer kognitiv, somatisk og eksistensiell terapi

I min egen reise har jeg hatt glede av å møte ulike terapeuter og ulike former for terapi. I min integrative utdannelse har jeg lært integrere både kognitive, somatiske, kreative og eksistensialistiske metoder i arbeidet med klienter. Ettersom jeg har spesielt glede av sensorimotorisk psykoterapi har jeg i ettertid fordypet meg spesielt i denne metoden.

mitt menneskesyn

Mitt arbeid er fundamentert på forståelsen av ethvert menneske er en verdifull ressurs og bærer av Guds skaperkraft. Jeg tror at Gud blåste livsånden inn i oss. Vi er derfor åndelige sjeler som opplever at kropp, tanker og sanseimpulser påvirker hverandre. Dersom et menneskes grunnleggende opplevelse av trygghet rokkes, grunnet fysiske eller psykiske sår, setter det spor og preger personens opplevelse av «å være i verden». Terapi kan handle om gjenopprette tillitten til seg selv, andre og Skaperen, sette gode grenser, utvikle sin selvfølelse og bli utrustet til å leve i tråd med sannheten om hvem du er: «En verdifull ressurs, skapt for felleskap med andre».

Biografi:

2023 Kunsthåndverker på deltid v/ Reddal Ressursgård

2022-23 Sensorimotorisk psykoterapi level 1/ Traumebearbeiding (SPInstitute)

2022 Studie: Emosjonelt belastende arbeid (UiA)

2020-2023 Mental velvære coach for Auntie.io

2020 Startet enkeltforetaket Heledeg og Samtalesenteret ved Gjestebrygga

2018-22 Studie: Integrativ Psychoterapy (IPSICC)

2018-20 Daglig leder av et samtaletilbud drevet av Felleskristelig stiftelse Grimstad

2017 Frivillig medarbeider i KRIS samtalesenter v/ Shalam i Kristiansand

2016 Arbeid i bolig for ungdom, Aleris (selvskadingsproblematikk)

2015-18 Studie: Masterstudie i psykisk helsearbeid (UiA)

2014-15 Studie: Veiledningspedagogikk (UiA)

2013-15 Studie: Kristen sjelesorg (ViD)

2013: Studie: Kristen dogmatikk

2007 Gift og bosatt i Myråsen, fikk barn i 2009 og 2012

2006-2015 Lærer på ungdomstrinnet v/ Grimstad Ungdomskole

2005 Studie: Spansk språk og latinamerikansk kultur (USN / Nicaragua)

2002-2005 Studie: Faglærerutdannelse i Kunst og håndverk (HiO)

2002-2006 Formidler ved Norsk Folkemuseum i Oslo

2002-03 Studie: Billedvev (HiO)

2001 Studie: DTS i Tromsø og Russland

2000 Studie: årsenhet i Kunst og håndverk (HiT)

1981 Oppvekst på en gård i Reddal med 3 yngre brødre