Hopp til innholdet

Bergithe Torp Bø

terapeut, pedagog og veileder

Jeg er vokst opp på landet, i et lita bygd uten for Grimstad. Fra jeg var 16-26 var jeg student litt her og der, før jeg vendte tilbake til hjemtraktene og giftet meg med en mann fra nabobygda. Sammen har vi to barn på 11 og 13år.

Jeg anser meg selv som en nysgjerrig, kunnskapstørst og sensitiv person. Hele livet har jeg likt å skape ting, male, dyrke planter eller redesigne klær og møbler. Lite gir meg mer glede enn å se det som ingenting er blir til noe vakkert og bærekraftig.

å være hele meg

Jeg har på veldig mange måter vært heldig med min familie og kulturen jeg har vokst opp i, likevel har det ikke alltid vært en dans på roser. Livstruende bilulykker, avvisning og latterliggjøring har utfordret mitt bilde av meg selv, andre og verden. Jeg visst at jeg var god nok og ubetinget elsket, men det føltes ikke alltid sånn.

Jeg har hatt utfordringer med å sette gode grenser og forstå hva som er mitt ansvar, og hva jeg må godta og ikke. Skarpe kommentarer gjorde ekstremt vondt, men jeg hadde en fornemmelse av at jeg måtte skjule hvor såret jeg ble. Det var trygt å greit å hjelpe andre, men vanskelig å ta i mot hjelp og støtte. Dermed var hopet det seg opp med stressende situasjoner som trenge å bearbeides og integreres. Vanskelige opplevelser påvirket mitt selvbildet, tankebygningene, kroppsholdningen og livssyn. Det selv destruktive forsvaret gjorde det vanskelig å være fullt tilstede og i kontakt med hele meg. Lengselen etter større frihet i eget og andres liv ble etter hvert en drivkraft som motiverte til å gå i terapi, lese, skrive, forske og tilegne meg kunnskap om helende prosesser.

jeg formes av mine omgivelser

«Likesom ansikt speiler seg mot ansikt i vannet, slik finner det ene menneske sitt hjerte igjen hos det andre», sier et gammelt ordtak. Når jeg ser tilbake på livet, opplever jeg at jeg har funnet meg selv i møte med andre. Omgivelsene har lagt til rette for at jeg kan være den jeg er og gjøre det jeg liker. Andre mennesker har henvendt seg til meg med respekt sånn at jeg har lært å respektere meg selv. De har sett på meg med med glød og anerkjennelse, gitt meg en opplevelse av å være inkludert, verd å elske, verd å lytte til. Disse opplevelsene har gjort meg stadig mer helhjertet og robust. Det er min drøm å kunne noe av dette videre.

yrkesvei og utdanning

Gleden over å skape, og ønsket om å skape noe sammen med andre vant over interessen for psykologi da jeg i første runde skulle velge yrkesvei. Jeg ble faglærer i kunst og håndverk og jobbet som pedagog på en ungdomsskole i 10år. Som veileder for lærerstudenter fikk jeg videreutdanning i veiledningspedagogikk. Det gav meg innsikt i hvordan jeg gjennom samtale kunne støtte en annen i reflekterende prosesser for å integrere ny kunnskap.

Ønsket om å se at mennesker har det godt med seg selv, ser ut til å gjøre meg til en evig student. Jeg startet med et deltidstudie i sjelesorg Videre ble det en master i Psykisk helsearbeid og deltidsjobb som miljøterapeut. Jeg ville vite mer, og fortsatte derfor reisen med en ny master. Denne gangen i integrativ psykoterapi. Ettersom jeg opplever at mange heles ved å kombinere tanker, sanseopplevelser og kroppslige impulser, har jeg fordypet meg spesielt i Sensomotorisk psykoterapi og kreative metoder.

jeg brenner for å videreformidle kognitive, somatiske og åndelige ressurser

En oppvekst i en bygd hvor alle gikk på søndagsskolen, gjorde Gud til en selvfølgelig del av livet mitt fra tidlig alder. I vanskelige tider har jeg klamret jeg meg til løfter som at «sannheten skal sette oss fri». «Jeg skal bli løftet opp av den dype gjørma». I dag er jeg opptatt av å videreformidle det som har hjulpet meg, og utruste mennesker til å heles ved å benytte kognitive, somatiske og åndelige ressurser.

gjenopprettet verdighet

Som en del av min pyskoterapiutdannelse har jeg fått særlig kompetanse til å jobbe med traumer og emosjonelle sår etter krenkelser. Slik jeg ser det er mennesket i sin natur åndelig. Enhver opplevelse av at manglende støtte skader et menneskets ånd og påvirker hele mennesket. Kroppen og tankene blir påvirket når tilliten til egen kropp, andre eller Gud utfordres.
Sammen med en gruppe andre terapeuter fra min utdanningsinstitusjon har jeg vært med å starte foreningen TKV. I dag har jeg ansvarsforsikring på bakgrunn av min forpliktelse til å overholde de etiske retningslinjene til verditerapeutene. Det vil si at jeg ser ethvert menneske som en verdifull ressurs uansett livssyn og kultur. Det er viktig for meg å tilstrebe å møte mennesker med respekt og en ikke dømmende holdning.
Biografi:
2022-23 Sensorimotorisk psykoterapi level 1/ Traumebearbeiding (SPInstitute)

2022 Studie: Emosjonelt belastende arbeid (UiA)

2020-2023 Mental velvære coach for Auntie.io

2020 Startet enkeltforetaket Heledeg og Samtalesenteret ved Gjestebrygga

2018-22 Studie: Integrativ Psychoterapy (IPSICC)

2018-20 Daglig leder av et samtaletilbud drevet av Felleskristelig stiftelse Grimstad

2017 Frivillig medarbeider i KRIS samtalesenter i Kristiansand

2016 Arbeid i bolig for ungdom (selvskadingsproblematikk)

2015-18 Studie: Masterstudie i psykisk helsearbeid (UiA)

2014-15 Studie: Veiledningspedagogikk (UiA)

2013-15 Studie: Kristen sjelesorg (ViD)

2013: Studie: Kristen dogmatikk

2007 Gift og bosatt i Myråsen, fikk barn i 2009 og 2012

2006-2015 Lærer på ungdomstrinnet

2005 Studie: Spansk språk og latinamerikansk kultur (USN / Nicaragua)

2002-2005 Studie: Faglærerutdannelse i Kunst og håndverk (HiO)

2002-2006 Formidler ved Norsk Folkemuseum i Oslo

2002-03 Studie: Billedvev (HiO)

2001 Studie: DTS i Tromsø og Russland

2000 Studie: årsenhet i Kunst og håndverk (HiT)

1981 Oppvekst på en gård i Grimstad med 3 yngre brødre

KILDER:

Salomos ordspråk 27:19