Kurs

Heledeg vil av og til arrangere ulike typer kurs i Grimstad. Aktuell tematikk kan være mellomenneskelige forhold, gudsforhold, sorg eller det å være en god samtalepartner.

Vågestykket, kommunikkasjonskurs for par 

2.-3.februar arrageres kurset Vågestykket i Landvik menighet. Dette er et kurs med solid kunnskap og mye humor. Hensikten er å lære mer om hva det er å vise respekt for seg selv og partneren sin, og om hvordan vi kan kommunisere på en måte slik at alle blir hørt og forstått. Mer informasjon på Landvik kirkes hjemmeside.