Kurs

onsdag 13.november kl.18:45-21:00

Arne Tord Sveinall foreleser om sunn og usunn åndelighet i menighetsliv og forkynnelse. Sveinall er instituttleder ved Modum Bad sør, og har lang erfaring som sjelesørger og veileder for menighetsledere i konfliktsituasjoner. Kurset er åpent for alle, men retter seg spesielt mot kristne samtalepartnere og ledere. Det er ingen påmelding til kurset. Kursavgiften på kr.150 kan betales kontakt, på vipps eller bankkonto til Heledeg.

Sorggrupper for etterlatte

Diakonene i Grimstad, Lillesand, Froland, Arendal (Barbu) og Tvedestrand/Aust-Nedenes-prosti, samarbeider tett for å kunne tiby sorggrupper for etterlatte. Ut fra etterspørsel settes det opp ulike grupper. Det kan være aktuelt å samle dem som har mistet sin partner, foreldre som har mistet barn, ungdom/barn som har mistet nære familiemedlemmer eller mennesker som har mistet sine kjære grunnet selvmord. Å oppleve sorg er å reagere naturlig på at noen som sto deg nær er borte. Sorgen bærer i seg smerten over at noe har tatt slutt. Samtidig bærer vi fortiden med oss inn i framtiden. kjærligheten opphører ikke. Den følger oss videre, gjennom savnet og smerten. Å jobbe med sorgen handler ikke om å legge den bak seg, men om å innlemme den i livet. For mange hjelper det å delta i en sorg-gruppe. En sorg-gruppe er verken terapi eller et forsøk på å gi råd. Det er en gruppe hvor vi gjennom samtaler forsøker å hjelpe hverandre et steg videre. Det stilles ingen krav til kirkelig tilknytning eller tro. Vi har taushetsplikt. For utfyllende informasjon eller påmelding kan du kontakte diakon Trygve Bergland på tlf: 977 60 569