Kurs i nærområdet

Sorggrupper for etterlatte

Diakonene i Grimstad, Lillesand, Froland, Arendal (Barbu) og Tvedestrand/Aust-Nedenes-prosti, samarbeider tett for å kunne tiby sorggrupper for etterlatte. Ut fra etterspørsel settes det opp ulike grupper. Det kan være aktuelt å samle dem som har mistet sin partner, foreldre som har mistet barn, ungdom/barn som har mistet nære familiemedlemmer eller mennesker som har mistet sine kjære grunnet selvmord. Å oppleve sorg er å reagere naturlig på at noen som sto deg nær er borte. Sorgen bærer i seg smerten over at noe har tatt slutt. Samtidig bærer vi fortiden med oss inn i framtiden. kjærligheten opphører ikke. Den følger oss videre, gjennom savnet og smerten. Å jobbe med sorgen handler ikke om å legge den bak seg, men om å innlemme den i livet. For mange hjelper det å delta i en sorg-gruppe. En sorg-gruppe er verken terapi eller et forsøk på å gi råd. Det er en gruppe hvor vi gjennom samtaler forsøker å hjelpe hverandre et steg videre. Det stilles ingen krav til kirkelig tilknytning eller tro. Vi har taushetsplikt. For utfyllende informasjon eller påmelding kan du kontakte diakon Trygve Bergland på tlf: 977 60 569