Om oss

Heledeg er et tilbud som drives i regi av Felleskristelig stiftelse Grimstad som har til hensikt å formidle og tilby ulike former for kristen sjelesorg, terapi og veiledning. Tiltaket ønsker å bidra slik at mennesker, med eller uten tilknytning til byens menigheter, kan få innsikt i hvilke tilbud som finnes kommunalt og innen kristen sjelesorg, terapi og veiledning i Grimstad og omegn.

Heledeg ønsker å arrangere kurs av ulik slag. Både for å utruste våre frivillige medarbeidere, samt for å gi opplæring, hjelp og støtte til mennesker som er i en vanskelig fase av livet. På våre nettsider vil det også være mulig å finne informasjon om aktuelle kurs arrangert av oss eller andre aktører og menigheter i nærheten av Grimstad.

Heledeg vil ha frivillige og ansatte medarbeidere med ulik kompetanse og menighetstilknytning. Alle medarbeiderne forpliktes til å motta profesjonell veiledning, kursing og oppfølging. Utgifter til dette og den daglig drift vil finaniseres gjennom gaver fra støttepartnere og enkelpersoner som har benyttet seg av tilbudet.

Når du tar kontakt med Heledeg får du tilbud om en gratis samtale med daglig leder for å avklare hva vi kan bidra med. Dersom du videre ønsker flere samtaler med Heledegs medarbeidere vil dette koste kr 400 per time og kr 200 dersom du er student. I den avklarende samtalen er det også mulig for andre å be om studentpris, dersom noen er i en vanskelig stiuasjon økonomisk.