Ordene sjelesorg, terapi og veiledning kan være vanskelig å forstå og skille. Dine behov kan ligge i grenselandet mellom de ulike tilbudene. Les gjerne litt om hva vi mener med de ulike ordene om du er nysgjerrig på å vite mer.