Heledeg er et samtaletilbud som opprinnelig ble startet av Felleskristelig stiftelse Grimstad i 2018. Fra høsten 2020 er det et privat foretak drevet av meg, Bergithe Torp Bø. Hjertet bak Heledeg har vært det samme hele tiden; å gjøre det enklere å finne et menneske å snakke med som har innsikt i kristen kultur.

Vi mennesker er sårbare, begrenset og avhengige av andre. I møte med verden er det noen som får for lite av det de trenger, andre blir utsatt for noe som såret dem. Jeg tror vi er skapt for å være i relasjon til hverandre i møte med livets utfordringer. Da trenger vi å bli sett, rommet og respektert for våre lengsler og grenser slik at vi kan holde livsmotet oppe. Noen ganger trenger vi å være en del av et fellskap eller dele øyeblikk med en god venn. Andre ganger er det godt å være sammen med noen du ikke trenger å ta hensyn til, noen som er der helt og fullt for deg. Da er det ofte fint å møte en sjelesørger, veileder eller terapeut som rommer hele deg.

Gjennom foretaket Heledeg, ønsker jeg å gjøre det enklere å finne en å snakke. Jeg tilbyr selv samtaler gjennom firmaet mitt. I tillegg ønsker jeg å spre informasjon om andre aktuelle tilbud fra mennesker som har kompetanse innen kristen kultur. Jeg har spesielt god kontakt med Lisanne Prinz og Grace Torsøe Johansen. Vi deler lokaler og står sammen om å holde oss faglig oppdatert, samt undervise og arrangere kurs. Når du henvender deg til Heledeg kommer du i kontakt med Bergithe. Dersom du tror det hadde passet bedre for deg å snakke med noen andre er det fint om du henvender deg direkte til dem.