Ordet terapi er en betegnelse på en behandling en håper skal bidra til helbredelse. Vi tror mennesker er åndelige vesener, sjeler hvor vår fysiske kropp virker sammen med følelser, sanser, tanker. Navnet vårt heledeg indikerer at vi tror det er nødvendig å lytte til alle tanker og fornemmelser du har for å hele deg. Vi har begrenset kompetanse på kropp, men en del kunnskap om nervesystemet og hvordan kroppen lagrer minner og reagerer ut fra tidligere erfaringer. Vi tror at mennesker gjennom en trygg relasjon kan våge å være seg selv fullt og helt. På den måten kan en få kontakt med flere av sine ressurser, bygge opp motstandskraft og våge å sette gode grenser for seg selv og andre. Bergithe, Lisanne og Grace har utdannelse fra IPSICC.org. Dette er en integrativ terapiutdannelse hvor vi lærer å bruke terapeutiske modeller fra ulike retninger. Det innebærer blant annet kognitiv terapi, somatic experience (kroppens erfaringer), narrativ terapi, gestalt terapi, motiverende intervju og kreative metoder slik vi finner dem i gestalt terapien eller ulike former for utrykksterapi. Bergithe henter ofte frem konkerter i løpet av en samtale. Å gjøre noe fysisk kan gjøre det lettere å komme i kontakt med d et ubevisste. Sammen med mennesker som tenker visuelt brukes ofte blyant eller pensel. Ikke nødvendigvis for å få et vakkert resultat, men for å illustrere noe som vanskelig kan utrykkes i ord. Det kan være en måte å eie sin historie, gjøre en aktiv handlig, kanskje illustrere hva du kunne ønske du hadde gjort eller noe du ønsker for fremtiden.