KURStilbud

Innsikt kan gjøre det lettere å møte livets utfordringer. Sammen med min kollega Lisanne har jeg arrangert diverse kurs innen sjelesorg og esmestring. Det er ingen planlagte kurs i nær fremtid, men ta gjerne kontakt om du ønsker å invitere meg eller oss til å undervise for en større eller mindre gruppe! Tema kan vi sammen bli enige om.