Hopp til innholdet

lyset overvinner mørket

Lyset overvinner mørket, det vet alle som har skrudd på lysbryteren om natten. Livet kan også føles som en natt, men noen ganger sliter vi med å finne lysbryteren når dagene er tunge. Vi lengter etter det som er lyst og godt, likevel overveldes vi noen ganger av det som er vanskelig.

mørke hjerterom

Vi kan forestille oss at vi har lyse og mørke hjererom. Noen rom kjenner vi godt, andre ønsker vi å skjule. Mørklagte rom kan inneholde følelser, minner eller tanker vi gjemmer på fordi vi antar at de ikke tåler dagens lys. Dersom vi skammer oss over deler av oss elv ønsker vi å skjule eller fortrenge disse egenskapene. Mørklagte rom vi ikke selv kjenner innholdet i, kan skape stress dersom en bærer på en frykt for å bli avslørt som den en egentlig er.
”Really, we need more and more and more of the people who bring light in their own amazingly unique ways. They bring light by being who they are, doing what they do; they just need to bring light, and bring as much light as possible.

Navigating these times isn’t about fighting the darkness. Instead, it’s about bringing the light.”

Hedy Schleifer

helhjertede mennesker

Brown har forsket på evnen til å få relasjonell kontakt med andre. Hun fant ut at noen er enklere å komme i kontakt med enn andre. Hun opplevde disse mer helhjertede. De hadde det til felles at de trodde de var elskbare selv om de tabber seg ut. Helhjertede mennesker gjør verden lysere, fordi det er naturlig å være seg selv sammen med dem. De er ikke redd for det ekte og sanne mennesket. Deres tålsomhet gir lys og dette lyset overvinner mørket.

mørke dager

Ingen ønsker seg tunge, mørke dager. Men kanskje er det nettop på disse dagene at vi får åpnet et vindu inn i det som tidligere har vært lukket. De tunge dagene bringer med seg en erkjennelse av vår menneskelighet. I vår svakhet oppdager vi hvor sårbare, begrensede og avhengige vi er av kjærlighet og nåde.

Å akseptere handler ikke om å like, men å se virkeligheten slik den faktisk er, og forsone seg med den. Mange opplever å finne seg selv i møte med andre. Vi kan først tåle oss selv når følelser og tanker blir akseptert og rommet av andre. Vi stenger igjen for det de andre ikke tåler. For å oppleve at lyset overvinner mørket, trenger du å speile deg i trygge, helhjertede mennesker som tåler hele deg!

slik mørklegges rommene

Vi lever i en velstandskultur som formidler at lidelse og smerte må unnvikes og fjernes. Dermed er det lett å tenke at en skal slippe ubehagelige følelser. Mennesker som er redd for kompliserte følelser viser ikke medfølelse. I stedet avleder de deg og sier: «Det trenger du ikke være redd, hør nå her…». På denne måten ugyldiggjøres sannheten i følelsen. Den oppleves feil. En får dermed ikke jobbet seg gjennom emosjonen og brukt energien den gir til en gunstig handling. Dermed hoper det seg opp med uforløste spenninger som gir angst, fysisk smerte eller depresjon.

I whanna be in the light- slik at lyset overvinner mørket!

DC talk har skrevet sangen «In the light». Når jeg hører sangen får jeg en sterk lengsel etter å leve i lyset og skinne. I sangen roper de til Gud om lys og frelse. Gud er Lyset, det finnes ikke mørke i han. En kan betrakte alt som gir Lys som åndens frukt. Kjærlighet, glede, overbærehet, trofasthet og fred kan gjøre oss trygge nok til å åpne de mørke rommene. I møte med Kjærligheten tåles vi som vi er, og vi kan erkjenne vår synd og skam. Vi kan finne Kjærligheten i Ordet, i naturen eller i møte med andre mennesker.

elskverdig

Å være menneske er å komme til kort. Vi er begrenset, sårbare og avhengig. Paulus bad en gang Herren om å fjerne en av hans begrensninger. Da svarte Gud: «Min nåde er nok for deg, for kraften fullendes i svakhet.»

Heidi Gellein har skrevet om hvordan hun fornemmet Guds stemme da hun satt og sørget over sin tilkortkommenhet: «Du skal bære ditt liv som et smykke!» Snakk om å bli tatt på sengen men samtidig løftet opp og kronet med verdighet! I vår tilkortkommenhet vi trenger nåden, og den kan vi smykke oss med.

lyset overvinner mørket når vi tåler oss selv og andre

Det er ubehagelig å komme til kort, være begrenset og uperfekte. En som er dypt såret har liten kapasitet til å tåle seg selv og andre. Den som har forsonet seg med seg selv er mer helhjert, og tåler å høre hvordan ting egentlig er. Fordi de har latt lyset overvinne mørket. Derfor kan de skinne og spre lys til andre. Verden trenger mennesker som sprer lys med å være den de er, sier Schleifer. Genuinitet og ekthet bringer lys og liv. Vær deg selv og bli et lys i mørket!

Kilder:

Marianne Bentzen (2018) The Neuroaffective Picture Book.

Bibelen (2011) Johannes 4, Matteus 5 og 7,

Brene Brown (2012) Uperfekt, våg å vise hvem du er.

Heidi Gellein (2017) Jesus den eneste- ærlige andakter

Lindsay C. Gibson (2015) Adult Children of Emotionally Immature Parents. How to Heal from Distant, Rejecting, or Self-Involved Parents

Sondre Rishold Liverød (2016) Selvfølelsens Psykologi.

noen å snakke med

Jeg tilbyr samtaleterapi og coaching i Grimstad og online
Stikkord: