Hopp til innholdet

Mitt beger flyter over!

Hva har du i begeret ditt? Hvis du er stresset, kan en liten dråpe motstand få begeret til å flyte over. En liten dråpe, og vipps, så har du kjeftet på ungene, smelt igjen døra, sagt din mening uten skjønn, vurdert å skille deg snarest. Kort sagt, du føler og oppfører deg elendig.

Hvordan ville det vært hvis ditt beger i stedet hadde vært fylt med ro? Med godhet, tillit, omsorg og fred som overgår all forstand? En dråpe godhet til, og så renner det over: med tålmodighet, smil, raushet og velvilje. Innholdet i begeret ditt påvirker hvordan du opplever det som skjer og hvordan du reagerer. Er du stressa en dag bilen ikke virker er det full krise. Hvis livet egentlig går ganske bra, vil en ødelagt bil ansees som en ulempe som snart kan fikses.
Du kan (til en viss grad) bestemme hva du vil fylle i begeret ditt. Det du best kan kontrollere er din tid og din tankevirksomhet. Overraskende nok, er strategiene stort sett de samme: i fredstider og i krisetider. Du kan øke din motstandsdyktighet!

21.mars arrangerer Lisanne Prinz og Bergithe Torp Bø fra Samtalesenteret ved Gjestebrygga en gratis inspirasjonskveld hvor vi undersøker hvordan vi fyller begrene våre. Vi ønsker å gi gjestene verktøy som kan øke deres motstandsdyktighet i perioder hvor deres trygghet slår sprekker grunnet personlige eller internasjonale kriser.

Takknemlighet er et av verktøyene som kan øke vår motstandsdyktighet i tunge tider. David rettet blikket mot det han var takknemlig for da han i salme 23 skrev: «Du dekker bord for meg like for mine fienders øyne. Du salver mitt hode med olje, mitt beger flyter over.»

I løpet av kvelden vil du få anledning til å reflektere over begeret ditt og til å teste ut flere verktøy som kommer fra bibelen så vel som fra psykologien. Kvelden er gratis og åpen for alle!