om Bergithe

1981: Født, vokste så opp på en gård i Reddal med tre yngre brødre

2000: Studerte Kunst og håndverk grunnfag i Notodden

2001: DTS i Tromsø med reise til Russland

2002: Arbeidet ved Norsk Folkemuseum i 6 somre

2002: Studerte Billedvev og Faglærerutdannelse i Kunst og håndverk i Oslo

2004: Fordypningsår i Leire på Notodden

2005: Studerte Spansk og reiste i Latinamerika

2006: Jobbet som lærer i 10år, hovedsaklig ved Grimstad ungdomsskole

2007: Gift og bosatt i Myråsen

2009: Ble mor; fikk datter 2009 og sønn i 2012

2013: Studier i Kristen sjelesorg ved Diakonova

2014: Studier i Veiledningspedagogikk ved Uia

2015: Masterstudie i psykisk helsearbeid

2016: Arbeid i ungdomsbolig

2017: Frivillig medarbeider i KRIS samtalesenter i Kristiansand

2018: Daglig leder av et samtaletilbud drevet av Felleskristelig stiftelse Grimstad

2018: Studier ved International Psychotherapy School in Chirstian Culture

2020: Startet enkeltforetaket Heledeg og etablerte Samtalesenteret ved Gjestebrygga

2020: Startet i rollen som coach for Auntie.fi

.