Våre medarbeidere

Bergithe Torp Bø

Daglig leder og samtalepartner. Utdannet faglærer i kunst og håndverk med videreutdanning i kristen sjelesorg fra Diakonova, psykisk helse og veilednings-pedagogikk fra UiA. Arbeid i hovedsak på dagtid.

Lisanne Prinz

Hun er tredjeårsstudent ved IPSICC International Psychotherapy School In Christian Culture. Lisanne gir sjelesorg eller terapi på tysk, engelsk og norsk. Hun har ellers utdannelse og arbeidserfaring som mattelærer. Du kan treffe Lisanne onsdag og fredag på dagtid, eller onsdag på kveldstid.

Kårstein Bø

Veileder med god kjennskap til offentlige systemer. Han hjelper gjerne om du trenger praktisk eller økonomisk veiledning. Kårstein har erfaring og utdanning som agronom og bankøkonom, i tillegg har han arbeidserfaring med rus og kommunens sosialtjeneste. Tilgjengelig: tirsdag og onsdag 9-12.

Arve Bækkelund

Pastor i Betania menighetessenter. Han veileder deg gjerne dersom du har spørsmål og utfordringer knyttet til tro, tvil eller teologi.

Tor Inge Andersen

Pastor i Pinsekirken Filadelfia i Grimstad. Gir sjelesorg, forbønn eller veiledning knyttet til tro, tvil eller vanskelige spørsmål.

Anne Grete Andreassen

Anne Grete er utdannet førskolelærer og spesialpedagog. Hun brenner for at mennesker skal oppleve at Gud er god og har derfor gått på kurs om indre legedom og lest en del sjelesorgslitteratur.