Våre medarbeidere

Bergithe Torp Bø, sjelesørger og terapeut under utdanning

Bergithe Torp Bø er daglig leder og sjelesørger. Hun har grunnutdannelse som faglærer i kunst og håndverk og master i psykisk helse og videreutdanning i kristen sjelesorg fra Diakonova og veiledningspedagogikk fra UiA. Hun studerer nå psykoterapi ved IPSICC. Bergithe er selv glad i visuelle utrykk og bruker gjerne kreative metoder i kombinasjon med den gode samtalen.

Lisanne Prinz, terapeut under utdanning

Lisanne Prinz studerer psykoterapi på 4.året ved IPSICC, International Psychotherapy School In Christian Culture. Lisanne tilbyr sjelesorg eller terapi på tysk, engelsk og norsk. Hun har ellers utdannelse og arbeidserfaring som mattelærer. Du kan treffe Lisanne på onsdager og fredag formiddag, eller mandag ettermiddag/kveld.

Elisabeth Møllen, terapeut under utdanning

Elisabeth Møllen er utdannet sionom med videreutdannelse i psykisk helsearbeid. Hun går nå på andre året på et masterstudie i Psykoterapi ved IPSICC. Hun har lang erfaring innen rusomsorg og miljøterapi blant ungdom. Siden 2018 har hun bidratt i samtaler ved KRIS-samtalesenter i Kristiansand. Elisabeth bor på Evje, men kommer innimellom til Grimstad for å gi samtaler for Heledeg. 

Kårstein Bø, økonomisk veileder

Kårstein Bø har god kjennskap til offentlige systemer. Han hjelper gjerne den som trenger praktisk eller økonomisk veiledning. Kårstein har erfaring og utdanning som agronom og bankøkonom, i tillegg har han arbeidserfaring med rus og kommunens sosialtjeneste. Tilgjengelig: tirsdag og onsdag 9-12.

Arve Bekkelund, pastor og åndelig veileder

Arve Bekkelund er pastor i Betania menighetessenter. Arve har studert teologi ved Ansgar og tilbyr åndelig veiledning.

Tor Inge Andersen, pastor og åndelig veileder

Tor Inge Andersen er pastor i Pinsekirken Filadelfia i Grimstad. Han tilbyr samtaler, sjelesorg, forbønn eller åndeligveiledning.