Våre medarbeidere

Bergithe Torp Bø er daglig leder og sjelesørger. Hun har studert kristen sjelesorg ved ViD, psykisk helse ved UiA, veiledningspedagogikk, faglærerutdannelse i kunst og håndverk og studerer nå psykoterapi ved IPSICC.

Lisanne Prinz har batcheolor i psykoterapi fra IPSICC International Psychotherapy School In Christian Culture. Lisanne tilbyr sjelesorg eller terapi på tysk, engelsk og norsk. Hun har ellers utdannelse og arbeidserfaring som mattelærer. Du kan treffe Lisanne onsdag og fredag på dagtid, eller onsdag på kveldstid.

Kårstein Bø har god kjennskap til offentlige systemer. Han hjelper gjerne den som trenger praktisk eller økonomisk veiledning. Kårstein har erfaring og utdanning som agronom og bankøkonom, i tillegg har han arbeidserfaring med rus og kommunens sosialtjeneste. Tilgjengelig: tirsdag og onsdag 9-12.

Arve Bekkelund er pastor i Betania menighetessenter. Arve har studert teologi ved Ansgar og tilbyr åndelig veiledning.

Tor Inge Andersen er pastor i Pinsekirken Filadelfia i Grimstad. Han tilbyr samtaler, sjelesorg, forbønn eller åndeligveiledning.