Hva er Heledeg?

Bergithe Torp Bø, sjelesørger og terapeut under utdanning
Heledeg er et samtaletilbud som opprinnelig ble startet av Felleskristelig stiftelse Grimstad i 2018. Fra høsten 2020 er det et privat foretak drevet av meg, Bergithe Torp Bø. Hjertet bak Heledeg har vært det samme hele tiden; å gjøre det enklere å finne et menneske å snakke med som har innsikt i kristen kultur. Jeg gir selv samtaler, men samarbeider også med andre som bor i nærheten som har kompetanse på dette. På nettsiden min finner dere kontaktinformasjon til flere samtalepartnere nær Grimstad. Vi mennesker er sårbare, begrenset og avhengige av andre. I møte med verden er det noen som får for lite av det de trenger, andre blir utsatt for noe som såret dem. Jeg tror vi er skapt for å være i relasjon til hverandre i møte med livets utfordringer. Da trenger vi å bli sett, rommet og respektert for våre grenser slik at vi kan holde livsmotet oppe. Noen ganger trenger vi å være en del av et fellskap eller dele øyeblikk med en god venn. Andre ganger er det godt å være sammen med noen du ikke trenger å ta hensyn til, noen som er der helt og fullt for deg. Da er det ofte fint å møte en sjelesørger, veileder eller terapeut som rommer hele deg. Gjennom livet har jeg hentet kunnskap og erfaring om formidling og relasjonalt arbeid både her og der. Formelt har jeg en grunnutdannelse som faglærer i kunst og håndverk. Videre har jeg studert kristen sjelesorg ved Diakonova, samt veiledningspedagogikk og master i psykisk helse ved UiA. For tiden tilegner jeg meg kunnskap om helbredende prosesser gjennom et studie i psykoterapi ved IPSICC.org. Ved denne skolen er det fokus på behovene hos den som har overlevd seksuelle overgrep. Jeg ønsker å møte den enkelte med respekt for deres historie og behov. Ut fra den enkeltes ønsker og vehov vil jeg tilby kreative metoder, modeller fra kognitiv terapi, øke menneskers bevissthet omkring følelser og kroppspråk, forklarer hvordan nervesystemet fungerer og gi praktiske råd for hvordan vi kan holde oss rolige men engasjert tilstede.