Hopp til innholdet

Pedagogisk veiledning

Modning og vekst i din private eller profesjonelle rolle.

Pedagogisk veiledning kan passe for deg som ønsker vekst og modning i en spesiell oppgave. En veilednings samtale har til hensikt å styrke en persons kompetanse og selvtillit gjennom bevisst refleksjon.

hva er pedagogisk veiledning

En oppsøker veiledning dersom en ønsker råd og tips fra en som har gått et stykke vei en selv ønsker å utforske. Det er derfor avgjørende at veilederen har en kompetanse å gi videre, som interesserer den som søker veiledning. Hensikten kan være å gå inn i en lærling rolle, observere det den andre gjør for så å ta etter. En veiledningstime kan også ta utgangspunkt i refleksjon rundt noe en person gjenforteller. For eksempel erfaringer fra egen praksis som sjelesørger.

refleksjon over egen praksis i arbeid med mennesker

Jeg tilbyr pedagogisk veiledning til mennesker som ønsker å styrke sin kompetanse og reflektere over eget arbeid. Hensikten med slike timer er å reflektere over eget arbeid og oppleve profesjonell utvikling. Mine tema retter seg mot pedagogisk virksomhet, psykisk helsearbeid, coaching, psykoterapi, sjelesorg.

opplæring i reguleringsøvelser

Gjennom min utdanning og egen livshistorie, har jeg tilegnet meg kompetanse til å forstå og gjenopprette et overbelastet nervesystem. Pedagisk veiledning kan passe for deg som ønsker konkret opplæring i terapeutiske øvelser. Jeg kjenner til kognitive og somatiske metoder som du kan dra nytte av i eget liv, eller gi videre til dine klienter.

kunsterisk veiledning

Jeg har hatt mye glede av kunst og håndverk. Alle mennesker har glede av å skape, men vi har alle ulike felt som interesserer oss. Som ungdomsskolelærer har jeg undervist i mye rart, men opplever at jeg har spesielt god komptanse på kjeramikk, søm og ulike former for tekstilarbeid. Ellers har jeg stor glede av å male og tegne som terapeutiske verktøy. Mange opplever at de kan bearbeide emosjonell smerte gjennom bilder eller leire.

pedagogisk veiledning styrker mentaliseringsevnen

Mennesket har en tredelt hjerne. Fra vi er i mors liv fungerer vi på et sensorisk nivå, der vi erfarer verden gjennom sansene. Vi har følelser, men vi har ikke et språk for dem. Pannelappen, vår mentaliseringsevne er den siste delen av hjernen som utvikles. Den observerende hjerne gjør oss i stand til å lytte innover og observere det vi ser i andre og verden rundt oss, for så å fatte bevisste valg. Når vi bevisst setter av tid til å utforske hva vi oppfatter og hvordan det påvirker våre impulser blir vi i stand til å endre adferd. Hensikten med pedagogisk veiledning er å utvikle en erfaringsbank som gir trygghet i den spesifikke rollen, selvtillit og handlingsberedskap.

vurderer du å ta kontakt?

Jeg setter pris på din henvendelse! Sender du em mail i dette skjemaet vil jeg få det tilsendt som mail. Du blir ikke satt på mailingliste. Din henvendelse vil være helt uforpliktende. Ønsker du å bli oppringt er det fint om du skriver opp et nummer, så ringer jeg deg når jeg blir ledig!

Praktisk informasjon

KILDER:

«The Neuroaffective Picture Book» av Marianne Bentzen (2018)

«I veiledningens landskap, innføring i veiledning og rådgivning» Kaare Skagen (2013)