Hopp til innholdet

pedagogisk veiledning

Ønsket om å vokse inn i en ny rolle eller tilegne seg ulike egenskaper kan lede folk til å søke pedagogisk veiledning. En veileder er en som har tilegnet seg egenskaper en annen ønsker å utvikle. Ordet indikerer at den som søker samtale er på vei mot noe, og har et spesifikt mål en ønsker å oppnå. En veilednings samtale har til hensikt å styrke en persons kompetanse gjennom bevisst refleksjon.

hvem søker pedagogisk veiledning hos meg?

Jeg tilbyr pedagogisk veiledning til mennesker som ønsker kompetanse innen psykisk helsearbeid, samtaleterapi, sjelesorg, kunst eller pedagogikk. Du kan også søke pedagogisk veiledning ønsker å få opplæring i konkrete øvelser eller teknikker du kan benytte deg av for å stabilisere deg selv og eget nervesystem.

veiledning kan styrke din mentaliseringsevne

Mennesket har en tredelt hjerne. Fra vi er i mors liv fungerer vi på et sensorisk nivå, der vi erfarer verden gjennom sansene. Vi har følelser, men vi har ikke et språk for dem. Pannelappen er den siste delen av hjernen som utvikles. Vår evne til mentalisering gjør oss i stand til å ta bevisste valg, observere verden rundt oss, lytte til rasjonelle tanker og emosjonelle impulser på likt, slik at vi kan styre våre impulser. Denne evnen er i stadig endring og utvikling gjennom ungdomstiden og 20årene. Den slutter heller aldri å utvikle seg. Derfor har vi alltid utbytte av å sette av tid til bevisstgjøring og selvutvikling.

evnen til å balansere mellom fornuft og følelser kan trenes opp

Som barn utvikles vår evne til å tilpasse oss omgivelsene i samspill med våre omsorgsgivere. Ettersom vi møter nye mennesker og kulturer videreutvikles evnen livet igjennom. Vår tenkning innebærer at vi har antakelser om oss selv og andre, basert på erfaringer vi har gjort oss. Våre internaliserte grunnregler og refleksjoner er skapt i samspill med andre. Vi har indre dialoger med oss selv basert på dialoger vi har hatt med andre. Vår evne til å orientere oss i nye situasjoner og velge gunstige handlinger kan styrkes gjennom bevisst refleksjon. En god metalliseringsevne gir selvtillitt og en opplevelse av at en kan ivareta en selv og ens relasjon til viktige andre.

KILDER:

«The Neuroaffective Picture Book» av Marianne Bentzen (2018)

«I veiledningens landskap, innføring i veiledning og rådgivning» Kaare Skagen (2013)