Hopp til innholdet

Samtaleterapi

når du ønsker større innsikt i eget liv, helbredelse av indre sår eller kraft til å reise deg etter stressende hendelser/perioder

Samtaleterapi har til hensikt å støtte deg i prosessen med å forstå og ivareta hele deg. Alle trenger å oppleve seg elsket, sett, hørt, tålt, inkludert og beundret. Behovet for tilhørighet og verdighet gjør oss villige til å tilpasse oss kulturen vi lever i. At vi mennesker er grunnleggende avhengig av andre er vakkert, men det gjør oss også sårbare. Mennesker er feilbarlige, de kan oppleves utilgjengelige eller invaderende. Vår evne til å ivareta og forstå oss selv utvikles i relasjon til andre. Mange opplever at de gjennom livets utfordringer har fått erfaringer som sitter i kroppen, som gjør det vanskelig å forstå og ivareta seg selv.

å være nysgjerrig på seg selv

Samtaleterapi kan gi innsikt i automatiske tanker, følelser og handlingsimpulser. For noen er det også nødvendig å utvikle evnen til stå i de vanskelige følelsene og møte det som er vanskelig med medfølelse. Mange er vant til å avvise de delene av seg selv som oppleves som et hinder. I samtaleterapi ser vi på dette med nysgjerrighet og utforsker hvilke behov og ønsker som ligger bak impulsene.

å oppdage dine perler

Perler blir til som er resultat av at den lidelsen muslinger opplever når sandkorn sniker seg inn i skjellet deres. De bygger perlemor rundt sandkornet og noe verdifullt vokse frem. Innsikt, vidsom og evnen til å forstå andre utvikles i møte med livets smerte.

I samtaleterapi kan du bli kjent med nye sider av historien din. Ved å kaste lys på ressursene som har gjort det mulig å komme gjennom livets utfordringer, kan du finne perler å smykke deg med. Når du flytter fokus fra det som er vanskelig, til styrkene dine og de dype verdiene du har utviklet i smertefulle år, blir det lettere å akseptere seg selv.

samtaleterapi kan passer for deg som opplever:

– manglende selvtillit eller lav selvfølelse

– overgangssituasjoner, flytting, ny skole, ny rolle på jobb, ny i morsrollen, relasjonsbrudd eller inngåelse av ekteskap

– stress, uro søvnproblemer,

– angst og økt sårbarhet for minner fra fortiden som ikke er bearbeidet, fysiske spenninger eller flashbacks

– sorgprosesser, bearbeide tap ved død eller seperasjon eller søke å ta vare på verdifulle minner

– nedstemthet, når en ønsker økt motivasjon og energi i hverdagen

– imposter syndrom /opplevelsen av å late som om en er god nok / perfeksjonisme / vansker med å godta at en er på vei

– utfordringer med selvledelse og ønske om verktøy som kan gjøre det lettere å strukturere hverdagen hjemme og på jobb, få kontroll, oversikt og tid til oppladning

– troskriser; opplevelser av at det du trodde eller håpet på ikke ble som forventet skaper usikkerhet og uro. Dette kan skape behov for å bearbeide livssyn og/eller Gudsbilde.

– kommunikkasjonsutfordringer, hvordan formidle egne behov slik at en blir hørt, uten å tråkke på andre

hva er integrativ psykoterapi?

En integrativ psykoterapeut integrerer verktøy fra ulike tradisjoner i timene. Hvilke verktøy jeg anbefaler er person og situasjons avhengig. Samtaleterapi er et samarbeid mellom terapeut og klient. Det er viktig for meg at de som selv går gjennom prosessene opplever at de har kontroll over innholdet i timene og påvirker hvilke metoder vi bruker. Det kan blant annet være:

Sensorimotorisk Psykoterapi: for å hele deg/gjenopprette kontakt mellom kropp, handlingsimpulser, sansesystemet, tanker og følelser, jobbe med ambivalens, flashbacks eller uforståelige fornemmelser, spenninger eller handlingsimpulser

Kognitiv Terapi: for å endre hva en tenker for å skape endring i følelser og handlinger

Kreative metoder: for å få kontakt med tanker, følelser og impulser gjennom visuelle utrykk som farger, bilder eller gjenstander

Narrativ terapi: for å bli bevisst dype verdier og ressurser fra egen livshistorie

Motiverende Intervju: bidra med åpne spørsmål som hjelper den besøkende å få kontakt med dype verdier som gir motivasjon og handlekraaft

Pedagogisk veiledning: praktiske råd, opplæring i ulike måter å tenke, prosessere følelser eller tilrettelegge hverdagen på

Første time hos meg er gratis og uforpliktende. Lurer du på om dette kan passe for deg? Send en melding, så tar jeg kontakt for å avklare spørsmål eller booke en time!

Praktisk informasjon