fbpx
Hopp til innholdet

utrustende samtaler

Jeg ønsker å se mennesker glede seg over livet. Derfor brenner jeg for å formidle psykologisk kunnskap og støtte mennesker i helende proessser. Jeg tilbyr utrustende samtaler hvor jeg lytter og coacher ut fra den enkeltes ønsker og behov.

verdigrunnlag

Jeg har utdannelse innen psykisk helse, kunst, pedagogikk, veiledning og integrativ psykoterapi. Som integrativ psykoterapeut vil jeg integrere verktøy fra ulike terapeutiske retninger i arbeidet mitt. Hvilke verktøy jeg henter inn, vil variere ut fra den besøkendes ønsker og behov.
Mitt arbeid er fundamentert på et kristent menneskesyn. Det innebærer at jeg har en urokkelig tro på enkeltmenneskets verdi. Slik jeg ser det har alle mennesker har samme rett til å motta nåde og tilgivelse, en gave som gjør det mulig å kjenne seg elsket, vise omsorg for andre og prakitsere selvmedfølelse.

vi kan i stor grad påvirke egne tanker og handlinger

Det er mange ting vi ikke kan velge i livet, men vi kan ofte bestemme hvor vi retter oppmerksomheten vår og hva vi gjør når vi har det vanskelig. Verktøy fra Kognitiv Terapi (CBT) og Dialektisk adferdsterapi (DBT) kan benyttes for å justere måten en tenker og handler. Livet er ikke sort hvitt, men det kan noen ganger føles veldig mørkt. Derfor er det nyttig å tilegne seg kunnskap om hva du kan gjøre for å regulere nervesystemet og kommunisere med andre på en god måte. Det kan gjøre det lettere å stå opp for seg selv, sette tydelige grenser og finne roen når det stormer.

bli bevisst dine perler !

Perler blir til som er resultat av at den lidelsen muslinger opplever når sandkorn sniker seg inn i skjellet deres. De bygger perlemor rundt sandkornet og noe verdifullt vokse frem. Innsikt, vidsom og empati blir til i møte med livets smerte. En samtale som utruster kan bidra slik at du oppdager dine perler, personlige ressuser og dype verdier. Ved å bearbeide og reframe din historie kan du oppdage noe nytt, og bli i stand til å bære din historie «som et smykke»!

Narrativ terapi handler om å bearbeide sin historie for å bli bevisst dine verdier og ressurser. Hva gjør at du har kommet deg gjennom livets utfordringer? Hva har hjulpet deg og hva brenner du for? I narrativ terapi kan en gjerne benytte seg av en leken tilnærming, humor og eksteralisering, hvilket ofte gir en opplevelse av kontroll. For eksempel kan nedstemthet kalles «the black dog«.

vi kommunisere med ord, kropp og bilder

Kreativitet, lek med bilder, former og farger kan være nyttig for å beskrive det som vanskelig utrykkes i ord. Opplevelser som har satt seg i kroppen kan noen ganger utrykkes best gjennom en tegning eller bevegelse. Sensorimotorisk psykoterapi er basert på en overbevisning om at mennesket sanser før de tenker. Ved å være nysgjerrige på oss selv, den indre aktiveringen og kroppens handlinsgimpulser, kan vi få bedre selvinnsikt, selvrespekt, selvfølelse og selvtilitt.

overveldende situasjoner

Har du noen gang hatt en opplevelse av «å bli vippet av pinnen»? Det kan ha sammenheng med at situasjonen eller utfodringen overgår din emosjonelle, somatiske eller kognitive kapasitet. Slike situasjoner kan oppleve traumatiske og forstyrre flyten mellom tanker, følelser eller kroppens reaksjoner.

Uten ressurser overveldes vi lett. Dersom en er utrustet med gode strategier og kontakt med eksterne og interne ressurser blir det lettere å takle livet uten å bli "Vippet av pinnen"
Overveldende situasjoner som ikke blir bearbeidet kan gi et vedvarende stress. Påminnere fra situasjonen kan gi en opplevelse av å mangle kontroll over egne tanker og handlingsimpulser. Utrustende samtaler kan ha til hensikt å støtte din reise mot helbredelse og frihet. Ettersom du lærer å prosessere følelser kan du gjenvinne opplevelsen av kontroll og kontakt med hele deg.

velkommen innom!

Den første samtalen hos meg er alltid gratis og uforpliktende. Videre kan du velge å ta en samtale av gangen eller kjøpe et pakkeforløp på 5 samtaler. Les mer på siden praktisk informasjon.

utrustende samtaler passer for deg som opplever:

– overgangssituasjoner, flytting, ny skole, ny rolle på jobb, ny i morsrollen, relasjonsbrudd eller inngåelse av ekteskap

– stress, uro søvnproblemer,

– en følelse av manglende selvtillitt eller lav selvfølelse

– sorgprosesser, bearbeide tap ved død eller seperasjon eller søke å ta vare på verdifulle minner

– nedstemsthet, når en ønsker økt motivasjon og energi i hverdagen

– posisjonering, imposter syndrom, kommunikasjon, tilbake på jobb etter en periode hjemme

– selvledelse, få verktøy som gjør det lettere å strukturere hverdagen hjemme og på jobb, få kontroll, oversikt og tid til oppladning

– troskriser; det en trodde eller håpet på ble kanskje ikke som forventet, livssyn og/eller Gudsbilde endres

– kommunikkasjonsutfordringer, hvordan formidle egne behov slik at en blir hørt, uten å tråkke på andre

Praktisk informasjon