Samtale tilbud

Hos oss er det lov å snakke om alle slags ting. Ingenting er «for lite» eller «for stort».  Våre medarbeidere har taushetsplikt og får regelmessig kursing og veiledning i tjenesten. De som arbeider hos oss er kristne, men vi ønsker å møte ethvert menneske med omsorg og respekt uavhening av livssyn. Alle slags tema kan tas opp i samtaler hos oss. Det kan for eksempel være relasjonelle utfordringer, ulike kriser, overgangsfaser, overveldende opplevelser, sterke følelser, sorg, skyld og skam, hat og tilgivelse, tro og tvil.