Avklarende samtale

Når du tar kontakt med Heledeg vil du bli invitert til en gratis samtale med daglig leder for å avklare hva vi kan bidra med. Vi møtes da på samtalerommet eller per telefon. I etterkant av denne samtalen settes du i kontakt med en hjelper ut fra dine ønsker og behov.