Terapi

I Heledeg har vi medarbeidere tilbyr terapeutisk sjelesorg. Disse er under utdanning i psykoterapi ved IPSICC.org (International Psycotherapy School In Christian Culture). Deres arbeid veiledes jevnlig av en erfaren psykoterapeut.

Du kan også henvende deg til oss dersom du ønsker å komme i kontakt med en ferdig utdannet psykoterapeut. Vi har kjennskap til andre som har lokaler i vårt distrikt eller gir samtaler via skype.