Veiledning

Heldeg tilbyr veiledning på ulike områder. Våre medarbeidere har kompetanse til å lytte, gi svar eller stille spørsmål av ulik karakter. Kanskje står du ovenfor et vanskelig valg? Da anbefaler vi deg å snakke med en som har videreutdanning i veiledning eller psykoterapi.

Kanskje har du spørsmål knyttet til tro og livssyn og ønsker veiledning med en som har teologisk kompetanse? Vi har kontakt med prester og pastorer som gjerne tar en prat med deg om livets vanskelige spørsmål.

Har du problemer med økonomi, eller trenger du støtte i møte med offentlige hjelpeinstanser? Vi tilbyr veiledning inn mot hva det offentlige kan bistå deg med. Kårstein som arbeider hos oss har lang fartstid i kommunen. Han har god kjennskap til hvordan du kan få hjelp i en sårbar periode. Kårsteins veiledning knyttet til økonomi og offentlige hjelpeinnstanser er gratis.