Behovet for veiledning kan oppstå i ulike situasjoner. Noen ganger kan det rett og slett være vanskelig å finne ut hva en ønsker og trenger. Da kan det være godt å ha en å snakke med som stiller de rette spørsmålene. Andre ganger er det fint å få råd fra noen som kan og vet noe. Kanskje noen har kompetanse på det område hvor det trengs kunnskap for å fatte gode valg. Før du velger en veileder kan det være greit å være bevisst hvilken kompetanse en trenger fra veilederen sin, da er det lettere å finne en person som virkelig kan hjelpe med det som trengs. Vi som jobber i kontorene til Heledeg har noe kunnskap om motiverende intervju som veiledningsmetode. Det innebærer at vi lytter og stiller spørsmål som kan hjelpe deg å finne ut hvilke fordeler og ulemper du har i møte med dine valg. Kanskje ønsker du å gjøre drastiske endringer, slutte med noe eller velge noe fremfor noe annet. I slike situasjoner er det ofte både bevisste fordeler og ulemper, samt ubevisste fornemmelser som skaper ambivalens. Sammen med en veileder kan en få dette frem i lyset slik at det blir lettere å avgjøre hva en vil velge.